x

Üldkoosolek

Saaremaa Lasterikaste Perede ühenduse üldkoosolek toimub  14. aprillil kell 16.00 Sinu catering ruumis aadressil Kauba tänav 14. Registreerimine üldkoosolekule algab kell 15.45.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Külalisesinejad Janne Aan ja Katrin Pullissaar

2. 2018.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, revisjoniaruanne

3. 2019. aasta tegevused, eelarve

4. Arengukava

5. Projekt “Suurpered pildis”

6. Küsitlus

7. Lõpusõnad

Kõik liikmed on väga oodatud!