x

Tule meie meeskonda

Eesti Lasterikaste Perede Liidu missiooniks on tõsta lasterikaste perede heaolu ja mainet läbi piirkondlike liikmesorganisatsioonide koostöö ja huvikaitse riiklikul ning kohalikul tasandil. Me otsime inimesi, kes on valmis nii kaasa rääkima kui ka olema juhatuse liige just neile sobivas valdkonnas! 

VALDKONNAD, kuhu ootame vabatahtlikke meeskonnaliikmeid ja eestvedajaid (juhatuse liikmeid):

Liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkuse ja tegususe toetamine

ELPL on oma piirkondlike liikmesorganisatsioonide (19 ühendust) ühiste huvide ja eestkoste teostamise ühendus. Meeskond  tegeleb ELPL liikmesorganisatsioonide võimekuse tõstmise ja omavahelise koostöö korraldamisega.

Lasterikaste perede huvide kaitse

Kuigi valitsus on viimastel aastatel lasterikkuse väärtustamisel astunud jõulisi samme on siiski seadusandluses veel palju ära teha. Peame oluliseks senisest suuremat partnerlust parlamendi erakondadega ning kaasa rääkimist kohalikul tasandil.

Laste ja perede arenguvõimaluste toetamine

Meeskond tegeleb lasterikaste perede vaimse tervise, oskuste, teadmiste ning erinevate koolitusprogrammide kättesaadavuse suurendamise ja laste huvihariduse temaatikaga.

Materiaalse abi võimaluste arendamine

Lasterikaste perede sotsiaalmajanduslik kihistumine on sarnane ülejäänud ühiskonnale. Leidub endaga nii paremini, kui ka halvemini hakkama saavaid peresid. Perede toetamiseks on oluline süsteemne lähenemine abi osutamisele ning suhete arendamine koostööpartneritega. 

Ühistegevused ja -sündmused

Meie eesmärgiks on pakkuda peredele võrdset juurdepääsu kultuurile ja vaba aja veetmise võimalustele, et seeläbi pakkuda lisaväärtust kõikidele pereliikmetele. Meeskond tegeleb traditsiooniliste koostööprojektide ning heategevusürituste korraldamise aga ka uute võimaluste ja värsketele ideede teostamisega.

Kommunikatsioon ja ühiskondliku suhtumise kujundamine

Kuigi oleme väike riik ja iga sündiv laps peaks olema siia teretulnud, pole lasterikkus siiski veel üldlevinud väärtus. Liialt palju seostatakse lasterikkust vaesusriski ja toimetulematusega, kuivõrd lasterikkusest tuleneva elurõõmu ning eneseteostusega. Muutuste elluviimiseks on olulised konkreetsete  kommunikatsioonitegevuste teostamine.

Tule juba täna meie vabatahtlike meeskonda!

Kui Sulle läheb korda suurperede käekäik ning soovid liituda meie meeskonnaga, anna endast teada. Ootame nii noori omandama uusi kogemusi ja oskusi kui ka professionaale panustama oma erialaste teadmiste ja oskustega valdkondade juhtide ning juhatuse liikmetena. Palun kirjelda meile oma soove ja oskusi ning saada need hiljemalt 15. veebruariks kell: 15.00 e-mailile [email protected]

Omalt poolt pakume Sulle kogemust lasterikkuse põnevas maailmas, isiklikku arengut läbi koolituste ja uute väljakutsete täitmise; sõbralikku ja toetavat meeskonda, kes usub muutuste võimalikkusesse ja on juba paljutki korda saatnud; rikkalikku kontaktide võrgustikku ning kogemust, mis on tööandjate poolt kõrgelt hinnatud.

Me ootame Sind!

Lisainfo:

Aage Õunap, ELPL president,  tel:55535482

17.01.2018