x

Toiduhügieen Võrumaal

8-28. novembril on MTÜ Võrumaa Lasterikkad liikmetel, kes on seotud (või soovivad edaspidi olla seotud) Soome toidupaki jagamise või toidupäästmisega, imeline võimalus veebi teel, endale sobival ajal ja sobilikus tempos läbida toiduhügieeni koolitus. Koolitusveeb OÜ poolt pakutav toiduhügieeni koolitus on kooskõlas Toiduseadusega (§ 29) ja teiste Eesti Vabariigis hügieenikoolitust ja täiskasvanute koolitust reguleerivate õigusaktidega. Samuti aktsepteerib Veterinaar- ja Toiduamet veebipõhise toiduhügieeni koolitust.

Suurimad tänud Sotsiaalministeeriumile ning Eesti Lasterikaste Perede liidule, tänu teile saame juba homme olla teadlikumad, usaldusväärsemad ning paremad partnerid oma piirkonnas tegutsevatele toidukäitlejatele.

Projektijuht: Ainar Vätsing 5151024
Info: Kätlin Kann 56677770