x

Toetuste kärbe ei tohi tulla lastega perede arvelt   

                                                                                  Arvamus PHS-i eelnõule_ELPL_21.04.23

Lasterikkad pered: toetuste lauskärbe ei tohi tulla lastega perede arvelt

Eesti Lasterikaste Perede Liidu hinnangul lööb peretoetuste kärpimine ja ulatuslik maksutõus valusalt nii tänaseid suurperesid kui tulevikku sündimust, mistõttu liit ei saa nõustuda ministeeriumist kiirkorras saadetud toetuste muutmise eelnõuga ning kutsub osapooli veelkord ühiselt mõistlikke lahendusi leidma. 

„Tunnustame uue koalitsiooni algatust haigushüvitiste ebavõrdsuse kaotamisel, elatisabi tõstmisel ja vanema kaotanud laste toetamisel. Paraku suures plaanis tekitab sel nädalal sotsiaalkaitseministri poolt kiirkorras kooskõlastusringile saadetud eelnõu lastega peredes suurt ebakindlust nii tänase toimetuleku kui tuleviku ees,“ märkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu juht Aage Õunap. „Kiirustades ette valmistatud toetussüsteemi muutmine ei vasta ei heale õigus- ega kaasamistavale ning paneb lasterikkad pered tundma, et nende usaldust on kuritarvitatud.“

„Nõustume, et keerulises olukorras peab riik leidma kokkuhoiukohti, aga praegu saab lastega pere sõnumi, et kärbitakse toetuseid, kaotatakse peretoetuse indekseerimine ja sujuv lõpetamine, minetatakse laste ja eluasemega seotud tulumaksutagastused ning tõstetakse niigi kõrge inflatsiooni tingimustes käibe- ja tulumaksu,“ lausus Õunap ning lisas, et kõige valusamalt saab pihta just keskmise sissetulekuga lastega perekond. „Keskmiselt võtab plaanitud muudatus lasterikka pere rahakotist aastas 6000 eurot.“

„Loomulikult planeeritakse pere ennekõike enda võimalusi ja soove silmas pidades, aga on ka mõistetav, et inimesed arvestavad ka juba neile eraldatud toetuste ja antud lubadustega,“ märkis Õunap. „Perede soov ei ole üüratu – pakkuda lastele head kasvukeskkonda, võimaldada huviharidust ja loota riigile ootamatutes olukordades. Kuna kolmandik lastest ehk tulevastest maksumaksjatest elavad just lasterikastes perekondades, siis loodame, et riik võtab nende häält kuulda.“

Aage Õunap lisas, et loodetavasti sotsiaalkaitseminister on valmis endiselt seisma kõikide laste eest ning liiduga üheskoos võimalikke kompromisse otsima. „Oleme väga seda meelt, et kõik lastetoetused peaksid tõusma ja nende indekseerimine tuleb sisse seada sõltumata laste arvust,“ lausus liidu juht.

Valitsus plaanib selle nädala teisipäeval kooskõlastusringile saadetud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga vähendada lasterikka pere toetust 200 euro võrra ning kaotada peretoetuse etapiviisilise vähendamise ja toetuse indekseerimise. Tagasisidet eelnõule oodati huvirühmadelt 72 tunni jooksul ehk 21. aprilli õhtuks. Eesti Lasterikaste Perede Liit ei saa eelnõud kooskõlastada ning saatis ministeeriumile oma ametlikud seisukohad ja ettepanekud, et leida toetuste muutmisel kompromiss.

Eestis elab 259 338 last, nendest 80 739 kasvab lasterikkas peres. 2023. aasta 31. märtsi seisuga sai lasterikka pere toetust 24 846 perekonda. Eesti Lasterikaste Perede Liit on 1996. aastal loodud kolme ja enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon, kelle võrgustikku kuulub üleriigiliselt 19 liikmesorganisatsiooni.

Lisainfo:
Aage Õunap
Eesti Lasterikaste Perede Liidu president
Telefon: 55535482