x

Teade ELPL-i juhatuse otsusest

Teade Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse otsusest

20.05.2021 kogunes liidu juhatus, et mh arutada 11 liikmesorganisatsiooni pöördumisi, millega paluti juhatusel töörahu taastamiseks tarvilike meetmete kasutusele võttu, sh vastavalt ühingu põhikirja p-le 10 kaaluda Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu ja Narva paljulasteliste perede ühing Perekolle väljaarvamist Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmeskonnast.

Käesolevaga teavitame, et ELPL-i juhatus otsustas ELPL-i tegevuse kahjustamise lõpetamiseks ja töörahu taastamiseks:

1) arvata Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit välja MTÜ-st Eesti Lasterikaste Perede Liit;

2) mitte arvata Narva paljulasteliste perede ühing Perekolle välja MTÜ-st Eesti Lasterikaste Perede Liit;

3) juhtida Narva paljulasteliste perede ühing Perekolle juhatuse tähelepanu sellele, et nende tegevus on kahjustanud ELPL-i mainet ning olnud vastuolus ELPL-i põhikirjaliste väärtustega. Sellise tegevuse jätkumisel võib see olla põhikirja p-s 10 sätestatud väljaarvamise otsustamise aluseks.

4) Otsus jõustub teatavaks tegemisega, so 20. mail 2021.

Juhatuse otsusega on võimalik tutvuda siin