x

Teade ELPL-i juhatuse otsusest

5. juulil toimus Eesti Lasterikaste Perede Liidu (edaspidi ELPL) juhatuse koosolek. Ühe päevakorrapunktina arutati MTÜ Narva Paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE (edaspidi Perekolle) avaldust ELPL-st väljaastumiseks.

Vastavalt 13. juunil ELPL-i üldkoosolekul otsustatule, millega muudeti põhikirja punkti 7 ning võttes arvesse 1. juulil laekunud Perekolle avaldust liikmeskonnast omal soovil välja astumiseks, otsustas ELPL-i juhatus järgmist:

  • arvata välja MTÜ Narva Paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE MTÜ-st Eesti Lasterikaste Perede Liit;
  • otsus jõustub vastuvõtmisest;
  • juulikuu lõpuni kuvame www.lasterikkad.ee kodulehel Perekolde välja arvamise infot.