Juhatus ja volikogu

Kontakt:
E-post: [email protected]

Mob:+372 5818 9863 (09:00-16:00)

JUHATUS – Korraldab organisatsiooni igapäevast tegevust
[email protected]
Lea Vaabel – [email protected]
Karl Laas – [email protected]
Madli Valtenberg – [email protected]

VOLIKOGU – Esindab organisatsiooni liikmeid ja määratleb tegevussuunad
[email protected]
Lea Vaabel
Madli Valtenberg
Karl Laas
Andrei Sorokin