Juhatus ja volikogu

Kontakt:
E-post: [email protected]

Mob:+372 5818 9863 (09:00-16:00)

JUHATUS – Korraldab organisatsiooni igapäevast tegevust
[email protected]
Madli Valtenberg – [email protected]
Pille Vaks – [email protected]
Lea Vaabel – [email protected]

VOLIKOGU – Esindab organisatsiooni liikmeid ja määratleb tegevussuunad
[email protected]
Katrin Korniltsev
Siim Kiisler
Terje Pajusalu
Veiko Ilus
Karin Heinsaar
Gätlin Randrüt
Helen Orav-Kotta