Juhatus ja volikogu

Kontakt:
E-post: info@tlpl.ee

Mob: +372 5800 21 23
JUHATUS – Korraldab organisatsiooni igapäevast tegevust
juhatus@tlpl.ee
Madli Valtenberg – madli@tlpl.ee
Pille Vaks – pille@tlpl.ee
Lea Vaabel – lea@tlpl.ee
Mirjan Rukiste-Kull – mirjan@tlpl.ee

VOLIKOGU – Esindab organisatsiooni liikmeid ja määratleb tegevussuunad
volikogu@tlpl.ee
Katrin Korniltsev
Siim Kiisler
Terje Pajusalu
Veiko Ilus
Karin Heinsaar
Gätlin Randrüt
Helen Orav-Kotta