Meist

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu liikmed on need tublid inimesed,
kelle peres kasvab neli või enam last.

Lapsed on meie tulevik – uue põlvkonna lapsevanemad. Laste tulevast käekäiku mõjutab tugevalt nende praegune elukvaliteet, kodune ja laiem kasvukeskkond, vanemate sotsiaalsed oskused, saadav haridus ning ühiskonna ja riigi hoiakud.

Suur pere tähendab suuremaid kulutusi ja reeglina vähem võimalusi iga lapse kohta. Sageli on üks lapsevanematest kodune ja teisele langeb põhikoormus sissetuleku tagamisel. Lasterikaste perede elukvaliteedi ja toimetuleku osas on veel palju teha.

Sellest tulenevalt loodi 22.05.2009 Tallinna Lasterikaste Perede Liit. Liidu eesmärgiks sai liikmetest peredele täiendava abi korraldamine ning kaasarääkimine parema perepoliitika kujundamisel. Alates 2011 aastast on liidu tegevuspiirkonnaks lisaks Tallinnale ka Harjumaa.

Suur osa meie tegevusest tugineb vabatahtlikule tööle ning annetustele. Oleme tugev ja kiiresti arenev  organisatsioon. Pakume oma liikmetele toiduabi, rõivaabi ja muud ainelist abi ning osavõttu mitmesugustest kultuuri- ja spordiüritustest.
Püüame jõudumööda leevendada suurte perede vanemate koormat ja võimaldada lastele seda mida väiksemas peres on vanematel neile kergem pakkuda. Tegutseme selle nimel, et pered tunneksid argipäevast rohkem rõõmu.

Liikmeks ja koostööpartneriks on alati teretulnud ka need aktiivsed inimesed kes omal moel ja võimalustega soovivad kaasa aidata suuremate perede huvide edendamisele riigi ja KOV tasandil.

Terve ja täisväärtuslik pere on tugeva ja õnneliku ühiskonna vundament.