x

Suurpered saavad kokku Tartumaal

Eesti Lasterikaste Perede Liit

PRESSITEADE

24. juuli 2019

FOTO: Tartumaa Tervisespordikeskus

26.-28. juulil toimub Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses Eesti Lasterikaste Perede Liidu XXIV Suvekool, mis keskendub tänavu liikumisele, tervisespordile ning heategevusele.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) Suvekooli „Terves kehas terve vaim“ on registreerunud kokku 120 suurperet ligi 700 liikmega üle Eesti. Kõige suurem pere –  11-liikmeline, tuleb Harjumaalt.

Kolme päeva jooksul suurendatakse perede teadlikkust erinevatest liikumisvõimalustest, toimuvad individuaalsed ja meeskondlikud mõõduvõtud, viiakse läbi õpetlikud programmid loodussäästlikust ja tervislikust käitumisest ning propageeritakse perega koos aja veetmist. „Suvekooli näol on tegemist Liitu kuuluvate perekondade aasta olulisema sündmusega, see on lasterikka pere kvaliteetaeg, koosolemise ja teiste peredega taaskohtumise aeg,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Tänavuses Suvekoolis viiakse läbi heategevuslaat mille, tulu annetatakse heategevusorganisatsioonile Minu Unistuste Päev. „Eestis on sadu lapsi ja nende peresid, kelle päevad mööduvad raske haiguse tõttu haiglaseinte vahel. Soovime innustada perekondasid märkama ja aitama neid, kes vajavad meie abi,“ lausus Tartu Pereliidu esinaine ja sündmuse peakorraldaja Janne Aan.

„Tänapäeva kiire elutempo ja saavutuskeskne ühiskond seab uusi väljakutseid ka lastega perekondadele. Perega koostegutsemise aega on üha keerulisem leida, see nõuab oskusi ja planeerimist. Sellises olukorras on hea, kui pakutakse tervikvõimalust ja väljundit, just nii nagu Suvekooli programm seda aastaid on pakkunud“, lisas Õunap

Eesti Lasterikaste Perede Liidu Suvekool saab suuresti teoks tänu heale tahtele. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium ja Elva Vallavalitsus. Suvekooli toimumisele aitavad kaasa paarkümmend ettevõtet ning enam kui 40 vabatahtlikku. Eesti Lasterikaste Perede Liit tegutseb 1996. aastast ning sinna kuulub 19 organisatsiooni enam kui 1500 suurperega erinevatest maakondadest.

Lisainfo:

Janne Aan
Juhatuse esinaine
Tartu Pereliit
Tel: 5162116
E-post: [email protected]

Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tel:55535482
E-post: [email protected]

24.07.2019