x

Tänutunde pühapäev

Pühapäeval 23.01 kell 13.00 ootab Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus oma vabatahtlikke toidupäästjaid

Vanamõisa külla OmaKoda OÜ ruumidesse (https://omakoda.ee/).

Üheskoos meisterdatakse, juuakse teed-kohvi ning tuntakse rõõmu koos olemisest.