x

Üks eriline näitus meie ühisüritusest

3. jaanuaril avati Kuressaare Kultuurikeskuses MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse rändnäitus „Maailm saab alguse meist“. Näitusega soovitakse kajastada lasterikkuse kõige positiivsemat poolt ning väärtustada meie tulevikku ja hindamatut vara – lapsi.

Ühendusel oli suvel au ning suur vastutus 14-16.07. 2017 läbi viia Eesti Lasterikaste Perede Liidu XXII Suvekool. Suvekooli näol on tegemist ELPL kuuluvate perede ühe aasta tippsündmusega, mis suurendab perede sotsiaalset aktiivsust ning arendab suhtevõrgustikku. Ürituse ajal pöörati tähelepanu just piirkondlikule eripärale, kogukonna pärandkultuurile ja kohatunnetusele. Suvekoolis osales 17-st liikmesorganisatsioonist 140 suurperet, kokku 745 inimest. Laager viidi suuresti ellu tänu heale tahtele ja vabatahtlike panusele.

Laagri ajal jäädvustati palju fotosid, mis kajastavad kõige ehedamaid ja eredamaid emotsioone lastest, suurperedest, koosolemisest. Kuna tegemist on suurepäraste kaadritega, siis sündiski ürituse peakorraldajal ning Saaremaa ühenduse endisel juhatuse esimehel Ingrid Leemetil idee, taaselustada fotod ning korraldada näitus, mis rändab pea igasse Saaremaa nurka.

Kutsume kõiki näitust külastama!

03.01.2018