x

Rabamatk ja loomad Päitses

17.10 lähevad Ida-Virumaa pered üheskoos sügist raba vaatama ja Päitse loomaparki loomadega tutvuma ning ratsutama.