x

Pöördumine KOV kandideerijatele

Pressiteade 

11.10.2021

Pöördumine 2021-09-27

Pöördumise täistekst

Head kohalike omavalitsuste volikogude liikmete kandidaadid, erakonnad ja valimisliidud.

See kiri on adresseeritud Teile kui inimestele, kes hakkavad järgmise nelja aasta jooksul osalema kohaliku omavalitsusorgani otsuste tegemisel. Teie kaasamõtlemine on oluline igal ametipositsioonil – olles vallavanem, linnapea või volikogu sotsiaalkomisjoni liige opositsioonis.

Kõiki meie peresid puudutavad kohaliku omavalitsuse poolt loodud peresõbraliku omavalitsuse meetmed – sünnitoetus, lapsesõbralik ja vajadustele vastav kvaliteetne kooli- ja huvihariduse võrgustik ning selleks kohandatud ühistransport, ratta- ja kõnniteede olemasolu ning peredele vajalike teenuste olemasolu.

Tuletame Teile meelde Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28, mis sätestab, et lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Eesti Lasterikaste Perede Liit soovib olla Teie koostööpartneriks, mõttekaaslaseks ja lahenduste elluviijaks eesootavatel aastatel.

Alljärgnevalt meie ettepanekud, kuidas Teie piirkonnas on võimalik üles näidata erilist hoolt just lasterikka pere heaolu parandamiseks:

  1. Palun pea otsustamisel meeles, et tõstes lasteaia või huviringi kohatasu, tuleb lasterikkas perekonnas suurenev igakuine püsikulu korrutada kolme, nelja või rohkemaga. Sama juhtub ka siis, kui otsustatakse mõni lastele suunatud toetusmeede lõpetada.
  2. Lubades enne valimisi tasuta lasteaiakohti või huviringe ning leides pärast valimisi, et eelarve ei tule nende lubadustega kaasa, palun tee pool rehkendust: ehk on võimalik alustada valla või linna rahvastikupoliitiliste otsuste tegemist lasterikastest peredest ning esialgu vabastada kohatasust just nende perede lapsed. Niimoodi, et nad ei peaks tulema sotsiaalkomisjoni ette tõestama oma vajadusi ja puuduvaid ressursse. Nemad vajavad ja väärivad seda igal juhul. Nii mõnigi valla jalgpallimeeskond, pereansambel ning kooliklass püsivad üleval just valla lasterikka pere liikmetel.
  3. Väga paljudes omavalitsustes on erisugused rahalised toetused ja tähelepanuavaldused erinevatele valla – või linna sotsiaalsetele gruppidele. Lasterikaste perede vanematele on kõige suurem koormus rahakotile just sügisel, kui kooliteed alustavad nende kolm, viis või ka kaheksa last. Võib-olla on Sinu omavalitsusel võimalik seda iga-aastast koormust kergendada. Juhime tähelepanu, et teistesse klassidesse minejatel ei ole kooli- ja treeningkoti sisud kuidagi odavamad kui esimesse klassi astujatel. Just sügisene koolitoetus iga kooli mineva lapse kohta on kõige oodatum otsetoetus meie liikmesperede seas.
  4. Meie liikmesorganisatsioonid on suure ootusena märkinud sõbraliku, kompetentse ning diskreetse tugiisiku-sotsiaaltöötaja vajadust. Igal lasterikka pere esindajal peab mure korral olema võimalus kohtuda kohalikus omavalitsuses inimesega, kes mõistab, kui töökal ja tavaolukorras toimetuleval perekonnal on ootamatult kuhjunud probleeme – on need siis seotud tervisega, töökoha kaotamisega, sõiduki väsimisega või torude lekkimisega. Ootamatult ja korraga võib lahendamist vajada laste koolitranspordi korraldamine, uue pesumasina ja arvuti soetamine ning laste prillide vahetamisega seotud probleemide kuhi.
  5. Lisaks ülalnimetatud teemadele on igal piirkonnal ja igal lasterikkal perekonnal oma eripärad. Perede abistamiseks palun kutsu kord aastas oma valla või linna lasterikkad pered või neid peresid esindavad piirkondlikud organisatsioonid vestlema elust teie vallas või linnas. Tee seda päriselt ka! Avaneb kirju ja eriline pilt täis rõõme ja muresid ning võib selguda, et paljud pere mured oleks saanud ära lahendada juba varem, kui sellest vaid teadnud oleks. Oma koduvalla või kodulinna lasterikkaid perekondi esindava organisatsiooni leiad meie koduleheküljelt  https://www.lasterikkad.ee/meist/liikmed/.

Eesti Lasterikaste Perede Liit soovib edu valimistel ning sisukat koostööd lasterikaste perede heaks.

Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Email: [email protected]
Tel: 5553 5482
www.lasterikkad.ee