x

Peresõbraliku toitlustusasutuse märgis

Eesti Lasterikaste Perede Liit käivitab 2020 aastal peresõbraliku toitlustusasutuse märgise programmi. Programmi esimeses faasis töötatakse välja peresõbraliku toitlustusasutuse statuut, kujundatakse ja luuakse märgise visuaal ning infotehnoloogiline keskkond, viiakse läbi märgise tutvustuskampaania ning kaasatakse programmi esimesed toitlustusasutused.

Projekti teises faasis töötatakse koos loovagentuuri ja spetsialistiga välja lastele suunatud tegelusasjade komplektid, mida ruumide valdajad saavad endale soetada lapsesõbralikuma keskkonna kujundamiseks.

Tegeluskomplektide loomisel võetakse arvesse laste arenguks olulisi aspekte, arvestades lisaks nii laste vanust, toitlustuskoha eripära kui ka perekonna kui terviku huvi meeldivateks ühistegevusteks toitlustuskohas. Tegu on kontseptsioonilt kindlalt paika pandud tegeluskomplektidega, mis on lisaks ajaviiteaspektile ka arendavad.

Eestis on tänasel päeval tõeliselt inspireerivaid toitlustusettevõtteid, kes on peresõbralikkusele suurt rõhku pannud ning lastega perede eripäraga arvestanud. Tunnustusmärgi abil saame neid ettevõtteid tänada ning esile tõsta. Tunnustusmärgile toetudes teavad perekonnad, millistes ettevõtetes on nad lastega oodatud ning ettevõte saab seeläbi anda oma panuse peresõbralikuma ühiskonna loomise nimel.

Mõned võimalused perekeskse toidukoha loomiseks on arvestada laudade suurusega, lastetoolide arvuga, võimalusel lastele varem toidu kätteandmisega, joonistusvahendite ja tegeluskomplektide olemasoluga ning keskmise tugevusega (mitte liiga valju) muusikaga. Toitlustusettevõttel on võimalik kaardistada eri sihtgruppide kohviku külastamise aegu ning seeläbi määrata eraldi „lastega perede tunnid“, millal on kohvikusse oodatud just eriti lastega pered (see ei välista teist klientuuri).

Märgis näitab, millised toitlustusettevõtted on mõelnud oma menüüd koostades laste peale, pakkudes lastemenüüd.

Seni pole lastega perede jaoks eraldi välja töötatud mobiilirakendust, märgist ega muud, mis aitaks nende eripära, vajadusi ning soove arvestavalt sobivaid ettevõtteid toiduelamuse nautimiseks ning toreda kvaliteetaja veetmiseks selekteerida.

Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise programmi toetab Pere Sihtkapital 14 715,88 euro ning Sotsiaalministeerium 10 000,00 euro väärtuses.

27.01.2020