x

Meenete konkurss

Eesti Lasterikaste Perede Liidu meenete konkurss

Prindi tingimused välja SIIN 

Konkursi eesmärgiks on välja selgitada aktiivsed meenemeistrid, parima idee- ja teostuslahendusega ning erineva hinnaklassiga meened, mis sümboliseerivad Eesti Lasterikaste Perede Liidu tegemisi, mida sobib nii kinkida kui müüa ning mida saab kasutada inimeste tunnustamisel erinevate sündmuste raames.

Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud kodumaiseid materjale, motiive ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu sümboolikat.

Konkurss on avalik ja ühes etapis läbiviidav ning selles oodatakse osalema kõiki käsitöömeistreid ning loomeinimesi. Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 3.– 27.detsember 2018 kell 15.00. NB! Uus tähtaeg 10.veebruar kell:15.00

Meened jagunevad kahte kategooriasse hinnaklassi järgi (toote müügihind koos käibemaksuga): meene hinnaga kuni 10 eurot;  meene hinnaga üle 10 euro.

Meenekonkursi auhinnafondi suurus on 1000 eurot, mille väärtuses tellitakse võitjatelt meeneid. Konkursikomisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.

Konkursile esitatav meene tuleb tuua või saata pakitult Eesti Lasterikaste Perede Liitu, aadressil Jakobsoni 15-10, Viljandi linn, 71013 (E-R kl 9-16). Pakendile kirjutada märksõna „MEENETE KONKURSS“ ning esitaja kontaktandmed: nimi, telefon, meene hind.

Konkursi läbiviijatel ei ole kohustust osta ühtegi tööd välja. Vastava tasemega tööde puudumisel jääb korraldajatel õigus preemiafondi mitte välja anda.

Meenekonkursile laekunud tööde hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad, Eesti Kunstiakadeemia esindaja ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia esindaja. Hindamisele kuuluvad ainult esemed, mitte ideekavandid.

Esindusmeenete kasutamise õigus jääb ainult Eesti Lasterikaste Perede Liidule.

Kõik esitatud tööd saab tagasi alates 10. jaanuarist (NB! Uus tähtaeg 10.märts), aadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ, Jakobsoni 15-10, Viljandi linn. Korraldajad säilitavad töid kaks kuud pärast konkursi tulemuste väljakuulutamist.

Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta aktsepteerib kõiki konkursitingimusi ja tal pole konkursi korraldajate suhtes mingeid pretensioone. Ühtlasi annab töö esitaja nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel jt. kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Vajalike logode saamiseks palun kirjutage [email protected] , lisainformatsioon tel: 43 50077