x

Lenneldes riimides

23. märtsil tähistas Eesti Lasterikaste Perede Liit 24. sünnipäeva. Hakkame sammuma juubeliaasta radadel ja kuulutame välja luulekonkursi “Lenneldes riimides,” mille stipendiumifond on 500 eurot.

Luulekonkursil võivad osaleda kõik pereliikmed – nii pesamunad kui lapsevanemad. Luuletusi võib kirjutada ka ühistööna. Edastatavate luuletuste arv ja temaatika pole piiratud ega määratletud – kirjutada võib kõigest, millest hing ihkab.

Valminud luuletusi ootame e-mailile [email protected] – pealkirjaks palume märkida “Luulekonkurss“. Kui soovite luuletuse illustreerida, palume see edastada aadressile Lossi 35-22, Viljandi, 71004. Luuletusi ootame 1. maini (k.a). Luuletuse edastamisel on vaja kindlasti juurde märkida autori ees- ja perekonnanimi, autori vanus, telefoninumber ja e-posti aadress.

Luulekonkursil osaleja annab luuletuse edastamisel nõusoleku oma luuletuse säilitamiseks ja kasutamiseks Eesti Lasterikaste Perede Liidu kanalites. Luuletusi kasutame juubeliaasta trükiste loomisel. Valitud luuletused saavad kantud www.lasterikkad.ee veebilehele ja trükitud luulekoguks. Luuletuse esitamisel nõustub autor, et Eesti Lasterikaste Perede Liidul on luba autori luuletust tasuta ehk ilma autoritasu nõudmata trükistes ja meediakanalites kasutada.