x

Luckhardt-Noraku fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta SIIT.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist. Jagamisel osaleb ka Luckhardt-Noraku fond, mis on spetsiaalselt suurperedele suunatud fond.

Luckhardt-Noraku fond on asutatud 2002. aastal mittetulundusühingu Eesti Suurperede Abistamise Selts poolt eesmärgiga toetada suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.

Jagamisele läheb  1 000 eurot ning taotlus on võimalik esitada SIIN. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Lasterikaste Perede Liidule.

Toetuste jagamise info, allfondide nimekirja ning E-ankeedi leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee