x

Luckhardt-Noraku fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta siin.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 138-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist. Jagamisel osaleb ka Luckhardt-Noraku fond.

Luckhardt-Noraku fond

Asutatud 2002. aastal mittetulundusühingu Eesti Suurperede Abistamise Selts poolt eesmärgiga toetada suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut. Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Esita taotlus siin.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Lasterikaste Perede Liidule.

Lisainfo on leitav siin.

Taotlusi võetakse vastu elektroonilise taotlemise keskkonnas siin.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning E-ankeedi leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee