x

Lasterikkad pered ja väljas söömine

Pressiteade

11. detsember 2023

Lasterikaste perede küsitlus: vähese väljas söömas käimise taga peitub hinnatõus

Välja sööma minnes langetab enamik Eesti peresid restorani valikul otsuse hinnaklassi põhjal, selgus Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt läbi viidud küsitlusest. Hüppelise hinnatõusu ja peretoetuste kärpimise tõttu tõdes 87 protsenti peredest, et poole aasta tagusega võrreldes käiakse väljas söömas tunduvalt vähem.

Kolme või enama lapsega pered käivad üheskoos väljas söömas keskmiselt kord kuus või harvem. Hiljutine hinnatõus ja lasterikaste perede toetuste kärpimine on väljas söömas käimiste arvu märgatavalt vähendanud. Kui pool aastat tagasi käisid pea pooled osalejad väljas söömas vähemalt kord kuus, siis tänavu novembris oli see arv taandunud ühe kuni kahe korra peale aastas.

„Lasterikaste perede jaoks on väljas söömas käimine suur väljaminek. Kuna inflatsiooni tõttu on restoranid pidanud oma hindu tõstma ning viimasel ajal on mitmeid lasterikaste perede toetusi kärbitud, on perekondade väljas söömas käimiste arvu langus igati mõistetav,“ tõdes Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Kuigi taskukohaseks summaks, mis võiks kuluda ühe väljas söömas käimise korra peale, peab enamik lasterikkaid peresid hinnavahemikku 20-50 eurot, siis küsitlusest selgus, et keskmiselt kulub ühel vähemalt kolmelapselisel perekonnal väljas söömas käies kokku kuni 100 eurot. Seetõttu käiakse peredega väljas söömas peamiselt vaid erilise sündmuse või pidupäeva puhul.

Toidu koju tellimisega on sarnased lood. Enamik vastanutest kinnitas, et tellib toitu koju vaid siis, kui ise süüa teha ei jaksa või kui tegemist on mõne olulise tähtpäevaga. Kusjuures enamus (57 protsenti) kinnitas, et nemad toitu koju ei telligi ning vähem kui veerandik vastajatest tõdes, et tellivad toitu koju vaid paar korda aastas.

Toidukoha valikul pööravadki pered enim tähelepanu hinnaklassile, lisaks mängib olulist rolli lapsesõbralik menüü, asukoht, lastele mõeldud tegevused ja peresõbralik teenindus. Peresõbralike toidukohtade esile toomiseks tunnustas liit tänavu kevadel välja üle Eesti 48 toidukohta, kuhu soovitab lastega peredel sööma minna.

„Märgisega soovime anda perekondadele usaldusväärse kompassi Eesti restoranimaastikul orienteerumiseks, tuues esile need toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna,“ ütles Õunap ning lisas, et märgise väljaandmisega on plaanis jätkata ka tuleval aastal.

Eesti Lasterikaste Perede Liigu poolt novembris läbi viidud küsimustikus osales kokku 428 lasterikast pere üle kogu Eesti. Lasterikka perena arvestatakse Eestis peresid, kus kasvab vähemalt kolm last.