x

Lastega ja lastele tunnustusauhinnad

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Kutsume kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“, et tõsta esile neid, kes teevad oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks.

Õiguskantsler Ülle Madise tõdes, et meie õpetajad, treenerid, huviringide juhendajad ja paljud teised lastega tegelevad täiskasvanud on pidanud viimase aasta jooksul kogu oma senise kogemuse kõrvale jätma, katsetama ja uusi lahendusi looma, et laste elu korraldamiseks praegustes keerulistes oludes parimad lahendused leida. „Osakem neid südamest tänada. Ehk oleme juba liiga harjunud, et tunnustuse pälvimiseks on tarvis mõni tehnoloogiline ime korda saata. Ometi piisab lapse heaks inimeseks kasvamiseks sellestki, mis näib lihtsam, kuid võib samuti muuta tulevikku – meeldetuletus, et kõik saab korda; julgustav sõna; eksinu õigele teele juhatamine. Märgakem ka neid, kes oma laste kõrval jaksavad majakaks olla neilegi, kel oma vanemate toest väheks jääb.“

Kandidaate saab esitada 8. aprillini, selleks tuleb täita taotlus. Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse.

Tunnustusauhinda „Lastega ja lastele“ antakse välja kaheksandat korda. Vabariigi President ja õiguskantsler kuulutavad laureaadid välja lastekaitsepäeval, 1. juunil, mis on alates 2021. aastast ka lipupäev.

Auhindu jagatakse kolmes kategoorias: „Lapse suur tegu“, „Muutuste looja“ ja elutööpreemia. Peale selle tunnustab lastest ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.

“Laste ja noorte heaks tehakse palju, kuid nendega koos tegemine aitab kindlustada juba täna olukorra, kus nende hääl ja visioon saab aidata luua mitte ainult tulevikku, vaid ka olevikku,” ütles Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär (17), kes kuulub ka konkursi korraldusmeeskonda.

Eelmisel aastal pälvisid „Muutuste looja“ auhinna Sülvi Sarapuu, Astrid Järvsoo ja Kadi Sarapuu, kes valmistavad erilisi kombatavaid pildiraamatuid nägemispuudega lastele. „Lapse suur tegu“ auhinna said Bert Siimon (Viljandi linna esimeste klasside laste robootikaringi juhendaja) ning Katariina Eliise Ploom ja Gerda-Marleen Pärli (koostasid pikalt haiglas viibivatele lastele põnevaid joonistamis- ja nuputamisraamatuid). 

Elutööpreemia võitis eelmisel aastal staažikas psühhoterapeut ja seksuaalnõustaja Lemme Haldre. Kriisimurdja eripreemia sai algatus „Igale koolilapsele arvuti!“, mis oli ühtlasi ka laste ja noorte žürii lemmikuks. Teise eripreemia pälvis eeskujuliikumise „Valge õhupall“ juht Tamo Vahemets.

Tunnustusauhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Seniste laureaatide ja tunnustusauhinna statuudiga saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel. 2020. aasta võitjate autasustamise pildid asuvad siin: fotograaf Mattias Tammet (Vabariigi Presidendi Kantselei), fotograaf Kairit Leibold (ERR).

Lisainfo:
Janar Filippov, 5202119, [email protected]

 


Награда-признание «С детьми и детям» ждет кандидатур

Призываем выдвигать кандидатуры на награду-признание «С детьми и детям», призванной привлечь внимание к важной деятельности людей и организаций, которые меняют к лучшему жизнь детей и молодежи в Эстонии.

По словам канцлера права Юлле Мадизе, наши учителя, тренеры, руководители кружков по интересам и многие другие работающие с детьми люди и организации были вынуждены, позабыв обо всем своем опыте, начать экспериментировать и искать новые решения, чтобы в нынешних непростых условиях максимально облегчить жизнь подрастающего поколения. «Я призываю от всего сердца выразить этим людям благодарность. Возможно, мы уже слишком привыкли к тому, что специалист по работе с детьми и молодежью может заслужить признание, только сотворив какое-то технологическое чудо. И тем не менее для того, чтобы воспитать ребенка хорошим человеком, достаточно куда более простой вещи, но она тоже может изменить будущее. Напомнить ребенку, что все будет хорошо, приободрить, направить ошибившегося на истинный путь. Давайте замечать людей, которые находят силы быть маяком не только для собственных детей, но и для ребят, которым только родительской поддержки недостаточно», – сказала канцлер права.

Для выдвижения кандидатуры необходимо до 8 апреля заполнить заявление. Номинировать можно как лиц любого возраста (взрослых или детей), так и организации, которые своим начинанием или долгосрочной деятельностью сделали больше, чем от них кто-то ожидал.

Награда «С детьми и детям» вручается уже в восьмой раз. Победители будут объявлены президентом Эстонской Республики и канцлером права в День защиты детей, 1 июня, в который с 2021 года надлежит вывешивать государственный флаг.

Награда присуждается в трех категориях: «Большое дело ребенка», «Двигатель изменений» и премия за дело всей жизни. Кроме того, комиссия, состоящая из детей и молодежи, выберет одного кандидата, деятельность которого сами члены комиссии считают наиболее значимой.

«Для детей и молодежи делается много, но совместная работа с ними уже сегодня поможет добиться того, чтобы голос и видение подрастающего поколения помогали формировать не только будущее, но и настоящее», – прокомментировала возглавляющая молодежный совет Союза защиты детей Трийн Соояэр, которая также входит к организационную команду конкурса.

В прошлом году награды в категории «Двигатель изменений» удостоились Сюльви Сарапуу, Астрид Ярвсоо и Кади Сарапуу, которые создают тактильные книги с картинками для детей с нарушениями зрения. Награда в категории «Большое дело ребенка» была присуждена Берту Сиймону (преподавателю кружка робототехники для первоклассников города Вильянди) и Катарийне Элийзе Плоом с Гердой-Марлейн Пярли (девушки занимались созданием интересных раскрасок и книг с заданиями для детей, которые вынуждены подолгу находиться в больнице).

Премии за дело всей жизни в прошлом году удостоилась Лемме Халдре – психотерапевт и сексолог. Специальная же премия за преодоление кризиса была присуждена инициативе «Каждому школьнику – компьютер!», которую состоящее из детей и молодежи жюри оценило особенно высоко. Второй специальной премии удостоился Тармо Вахеметс, возглавляющий движение «Белый шарик».

Награду-признание присуждают: НКО Союз работников замещающих домов Эстонии, НКО Союз многодетных семей Эстонии, НКО Своя семья, НКО Благотворительный фонд SEB, Департамент социального страхования, канцелярия Президента Эстонской Республики и канцелярия канцлера права.

С лауреатами прежних лет и статутом награды-признания можно ознакомиться на сайте канцлера права. Фотографии с награждения лауреатов 2020 года находятся здесь: фотограф Маттиас Таммет (канцелярия Президента Республики), фотограф Кайрит Лейболд (ERR).

Дополнительная информация:
Янар Филиппов, 5202119, [email protected]