x

Kutsume teid küsitluses osalema

Hea lasterikka pere liige!

Palume teil osaleda Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt läbiviidavas küsitluses, mille eesmärgiks on välja selgitada lasterikka pere igapäevavajadused ja tänane toimetulek. Lisaks soovime teada teie ootusi Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonide tegevuste suhtes ning kaardistada perede võimalikku panust organisatsiooni tegevustes osalemiseks.

Palume teil leida 15 minutit ning vastata juuresolevatele küsimustele SIIN

Teie vastuste põhjal loome perekeskseid lahendusi, mis toetavad organisatsioonide arengut ning perede rahulolu.

Oleme väga tänulikud, kui leiate hetke küsimustele vastamiseks.

Lisainfo:

Aage Õunap

Tel: 5553 5482