x

#kuidasmekestame teemaseminar

2018. aasta sügiskuudel toimus 32 kogukondlikku #kuidasmekestame arutelu, kus osalejad arutlesid rahvastikutrendide üle ning pakkusid välja lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele. Üheks aruteluteemaks oli sündimus – miks lapsed jäävad sündimata või pered ei tunne end lasterikkuseks piisavalt kindlalt.

Ettepanek

#kuidasmekestame meeskond ootab asjatundjaid ja huvilisi 29. jaanuaril  kell 13-17 teemaseminarile, mis toimub Tallinnas Õpetajate majas (registreerimine: https://goo.gl/forms/jXq4TSfTy4CEdx5D3)

Põhjendus

#kuidasmekestame aruteludel osalejate kogemuste ning arvamuste pinnalt on kirja pandud mõnikümmend lahendusideed laste- ja perepoliitika täiendamiseks, mis on esmasel tagasisidestamisel mõju ning rakendatavuse osas. Kokkuvõtlikult näeb ideid https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused.

Seminari eesmärgiks on jõuda ideedest nutikate tegevuste ja/või oluliste poliitikaettepanekuteni. Arutelusarjast leiab rohkem infot https://kestame.rahvaalgatus.ee Eesti Lasterikaste Perede Liit on teemaseminari partner.

Rohkem infot:

Maris Jõgeva

#kuidasmekestame kogukondlike arutelude koordinaator

53421726, [email protected]

https://kestame.rahvaalgatus.ee

#kuidasmekestame arutelusari tehakse teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EAS Work in Estonia programmi, TalTechi, Teenusmajanduse Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Projekti “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.