x

Koostöö perepoliitika valdkonnas

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja tema võrgustik on Sotsiaal- ja Siseministeeriumi strateegiliseks partneriks kahel järgneval aastal ehk perioodil 2020-2021.

Eesti Lasterikaste Perede Liit kandideeris Sotsiaalministeeriumi ja Rahvustikuministri algatusel loodud kolmandas taotlusvoorus “Peresõbralik ja lasterikas Eesti”. Partnerluse eesmärgiks on aidata kaasa sellele, et Eesti peredes kasvaks rohkem lapsi ning peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad. Eesmärk saavutatakse läbi lastega peresid väärtustavate ning peresõbralikke hoiakuid kujundavate tegevuste ning läbi teenuste, mis toetavad lastega perede heaolu ja elukvaliteeti.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja tema võrgustiku tegevusi toetatakse perioodil 01.02.2020.-31.01.2022.a. 310 000 euro väärtuses.

Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad olid: positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus; perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas; lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine; lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine.