x

Koolitused peredele Kagu-Eestis

Kagu-Eesti Lasterikaste Perede Ühingu liikmetele suunatud loeng-koolitused oktoobris ja novembris 2020
Loeng-koolitused lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks ja vanemlike oskuste toetamiseks.

26. oktoobril kell 18.30-20.30 Põlva Noortekeskuses
Teema: “Perekonna toimetulek kriisis”
– kriiside mõju lastele ja perele;
– kriisiga toimetulek – lapse toetamine;
– distantsõppe väljakutsed;
– kuidas lapsevanemana jaksata.

16. novembril kell 18.30-20.30 Põlva Noortekeskuses
Teema: “Kuidas toetada lapse enesehinnangut”
– lapsevanema-lapse suhte mõju lapse enesehinnangule
– millega saab toetada lapse enesehinnangut
– kiitus vs tunnustus

Koolitaja: Külli Joasaar, psühholoog-pereterapeut (Perepraksis OÜ)

Töötoa toimumist toetavad Siseministeerium, Eesti Lasterikaste Perede Liit ja MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad.

Lisainfo:
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
juhatuse esinaine
5809 9910
https://www.facebook.com/kagueestilasterikkad