x

Konkurss presidendi ametikohale

Seoses tähtaja möödumisega kuulutame välja konkursi MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liikme (presidendi) kohale.

Eesti Lasterikaste Perede Liit (www.lasterikkad.ee) seisab lasterikaste perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud väärtus Eestis. Võrgustikku kuulub 20 organisatsiooni, koos enam kui 1500 pere ja 7000 lasterikka pere lapsega. Organisatsiooni tegevuse eesmärgiks on läbi huvikaitse ja koostöö suurendada lasterikaste perede turvatunnet ja elukvaliteeti. Liidule kuulub Perekaardi programm (www.perekaart.ee).

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded tulenevad Liidu põhikirjast, arengukavast, üldkoosoleku otsustest ja õigusaktidest.

Nõuded kandidaadile:
▪ kogemused juhtimise valdkonnas, sh organisatsiooni arengu, personali, vabatahtlike ning eelarve juhtimises;
▪ projektide kirjutamise oskus ning elluviimise kogemus;
▪ väga hea analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
▪ väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus, initsiatiivikus ja tulemustele orienteeritus;
▪ väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles;
▪ tööks vajalikud arvutioskused;
▪ oskus töötada iseseisvalt;
▪ positiivne ellusuhtumine.

Kasuks tulevad
▪ töökogemus mittetulundussektoris;
▪ akadeemiline kraad (soovitavad valdkonnad on sotsiaalteadused, haridus, kommunikatsioon, psühholoogia või õigusteadus);
▪ eelnev kogemus lasterikaste perede valdkonnas;
▪ B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:
▪ eneseteostus- ja arenguvõimalusi valdkondlikus katusorganisatsioonis;
▪ mitmekesist, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat tööd;
▪ sõbralikku ja toetavat meeskonda;
▪ töötasu vastavalt võimekusele.

Kandidaadil palume esitada:
▪ avaldus;
▪ elulookirjeldus;
▪ motivatsioonikiri, sh tuua välja varasem juhtimiskogemus.

Ootame digitaalselt allkirjastatud dokumente hiljemalt 20.03.2019.a. kell: 15.00, e-posti aadressil: [email protected]

Liidu presidendi valib üldkoosolek ning ta kinnitatakse ametisse viieks aastaks.

Üldkoosolek toimub 6.aprillil ning sellest on palutud osa võtma kõik kandidaadid.