x

Kohtumine Kaja Kallasega

20.septembril kohtus Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatus Reformierakonna esinaise Kaja Kallasega.

Arutleti lasterikaste perede mõtete ning väljakutsete üle. Peamised käsitletavad teemad olid seotud huvihariduse ning selle kättesaadavusega, peretoetuse indekseerimisega ning koolitee alguses väljaminekute vähendamisega. Arutelu fookuses oli ka riiklike lisavõimaluste loomine täisealistele õppivatele noortele ning KOV-i roll ning koostöövalmidus lasterikkusega kaasnevas.

Kõik eelmainitud teemad ning ka muud kohtumisel käsitletud ettepanekud esitab liidu juhatus kirjalikult erakonna esinaisele, et kerkinud probleemid veel enam fookusesse tuua ning võimalusel need erakonna valimisprogrammi lisada.

Täname liikmesorganisatsioone ja peresid, kes aktiivselt kaasa mõtlesid ning oma ettepanekud kohtumiseks edastasid.