x

Kodutoetus lasterikastele peredele

Tänasest on avatud KredExi kodutoetuse voor vähekindlustatud lasterikastele peredele. Taotlusi on võimalik esitada alates 16. märtsist kuni 20. aprillini.

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Toetatavad tegevused:

1.Perele eluruumi soetamine juhul kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluase või kui see ei vasta tänapäevaste elamistingimuste nõuetele või on mõistlikel eeldustel leibkonnale ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma.Omandatav eluruum peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõik 4 alusel eluruumile kehtestatud nõuetele. Omandada võib ühe eluruumi või kõrvuti või teineteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikenvad eluruumi eesmärgiga need kokku ehitada üheks eluruumiks.Omandatav eluruum ei tohi olla leibkonnaliikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis (otsejoones suguluses- vanemad ja nende eellased, lapsed ja nende järglased; külgjoones suguluses- kui isik põlvneb samast isikust, kuid ei ole sugulased otsejoones).

2.Ehitamisega seotud tegevused taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandisse või kaasomandisse kuuluva eluruumi puhul on ehitise rajamine; ümberehitamine; laiendamine; renoveerimine; tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine; projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega seotud kulude katmine.Ehitusprojekti kulu on abikõlblik 20% ulatuses eraldatud toetussummast ja juhul, kui ehitamine teostatakse projekti osana ning projekt on koostatud peale 01.03.2016. a.
Ehitusmaterjali või toote ostmise kulu on abikõlblik, kui nende müüjaks on juriidiline isik.

Abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kohta saate täpsemalt lugeda siin.

Loe rohkem SIIT.

Postituses kasutatud tekst pärineb KredExi koduleheküljelt.