x

Keraamikaring “Saviga sõbraks”

Head lapsevanemad ja lapsed alates 10. eluaastast. Kutsume Teid osalema keraamikaringis “Saviga sõbraks”.

Programmis: savi tundmaõppimine, erinevad savitöötlus tehnikad, tööriistade käsitlemine, savist esemete voolimine, kujundamine, loovuse, fantaasia, planeerimis -ja mõtlemisoskuse ning käelise vilumuse arendamine, esemete ettepõletus, glasuurimine, glasuurpõletus, esemete viimistlemine.
Keraamikaringi juhendab õpetaja Kati Kivja.

Ringid toimuvad Viljandi Kunstikoolis Posti tn 11, kokku 10 õppekorda.
Samal ajal keraamikaringiga, töötab meie ühingu ruumides lapsehoid Kukeräädsiku hoidjatega.

Registreerimisinfo on saadetud peredele e-kirja teel.

Sündmust toetavad: Siseministeerium, Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Viljandimaa Lasterikkad.

Värvilist sügise jätkumist!
Rõõmsa kohtumiseni!
MTÜ Viljandimaa Lasterikkad juhatuse nimel
Melerin Prikk
Lisainfo: tel. 5546866