x

Kandideeri liidu juhatusse

Täis on saanud liidu juhatuse tööring. Üksteise keskis oleme veetnud kolm äärmiselt põnevat, väljakutseterohket ja toredat aastat. Eesti Lasterikaste Perede Liit kutsub taaskord endaga liituma teotahtelisi, motiveeritud ning perepoliitikast ja lasterikkusest huvitatud juhatuse liikmeid. Otsime enda sekka inimesi, kes on valmis osalema vabatahtlikult juhatuse liikme töös just neile sobivas valdkonnas. Tegemist on vastutusrikaste, kuid rohkelt teostamisvõimalust ja põnevust pakkuvate rollidega, mille tulemusel paraneb perede heaolu ning tugevneb liidu võrgustik.

VALDKONNAD, kuhu ootame eestvedajaid:

LIIKMED JA VÕRGUSTIK

Oleme liikmesorganisatsioonide koostöövõrgustik, täidame ühiseid eesmärke ja panustame üksteise arengusse. Peame oluliseks, et liikmesorganisatsioonid oleksid võimekad,  iseseisvad ja motiveeritud. Selle valdkonna esindaja märkab võrgustiku muutuvaid vajadusi, tegeleb võrgustiku haldamise ja tugevdamise, pädevuste edasiarendamise ning LO-de jätkusuutlikkuse ja omavahelise koostöö toetamisega.

HUVIKAITSE

Eesti Vabariigi Põhiseadus § 28 lg 4 sätestab, et lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Selle valdkonna edendaja tegutseb selle nimel, et otsustaja seda põhiseaduse sätet teab ja peab meeles ning lähtub sellest oma otsuste tegemisel. Lasterikaste perede eestkõnelejana anname teada oma soovidest ja vajadustest ametnikele, erakondadele, täitevvõimu- ja rahvaesindajatele. Kui riigi tasemel oleme partnerina üha arvestatavamad, siis kohalike omavalitsuste  valdkonnas on tööpõld väga lai.

KOMMUNIKATSIOON

Väikese riigina ei saa olla kahtlust selles, et iga sündiv laps on meile oodatud, vajalik ja igati teretulnud. Oleme veendumusel, et lasterikkus on tõeline rikkus, laste kasvatamisest tulenev elurõõm, rõkkav positiivsus ning eneseteostus on suur väärtus. Meie eesmärk on juurutada ühiskonda just neid väärtuspõhimõtteid, unustamata seejuures perede igapäevaseid väljakutseid. Kommunikatsioonivaldkonna eestvedaja loob suhtluskanaleid, kujundab sõnumeid ning on pädev meediaga suhtlemisel.

HEATEOD  JA ANNETUSED

Oleme veendumusel, et lasterikkad pered on valdavalt  tegusad, toimekad ning oma igapäevaeluga toime tulevad perekonnad. Suurem perekond tähendab suuremaid kulutusi pere toidukorvile, koduvälistele tegevustele, rõivastele ning laste huviharidusele ja koolitarvetele. Selle valdkonna eestvedaja tugevdab lasterikka pere igapäevast toimevõimet, on ühenduslüliks heategijate ning perede vahel, arendab  koostööd partneritega ning on toeks materiaalse vastutustunde kujundamisel.

SÜNDMUSED JA ÕPIKOJAD

Korraldame inspireerivaid koolitusi ja sündmusi, mis loovad peretunnet ja muudavad lastega perede elu mitmekesisemaks. Koos partneritega toome perede ellu uusi kogemusi, elamusi ning koostegutsemise rõõmu. Valdkonna eestvedaja peab lugu nii traditsiooniliste sündmuste jätkamistest kui ka innovaatiliste ja uute ideede teostamisest. 

Kui Sulle läheb korda suurperede käekäik ning soovid liituda meie meeskonnaga – anna endast teada. Palun kirjelda meile oma kogemusi, oskusi ja mõtteid valdkonna arendamiseks endale südamelähedases valdkonnas. Ootame Sinu sooviavaldust hiljemalt 8. märtsil kell 15.00 e-mailile: [email protected].

Omalt poolt pakume Sulle kogemust lasterikkuse põnevas maailmas, isiklikku arengut läbi koolituste ja uute väljakutsete täitmise; sõbralikku ja toetavat meeskonda, kes usub muutuste võimalikkusesse ja on juba paljutki korda saatnud; rikkalikku kontaktide võrgustikku ning kogemust, mis on tööandjate poolt kõrgelt hinnatud.

Juhatuse liikmed valitakse 20. märtsil Viljandimaal toimuval üldkoosolekul järgnevaks kolmeks aastaks. Me ootame Sind!

Lisainfo:

Aage Õunap, ELPL president, tel:55535482

Meie tegemistega saab tutvuda www.lasterikkad.ee ning www.perekaart.ee.