x

KANDIDEERI LIIDU JUHATUSSE

Eesti Lasterikaste Perede Liit kutsub endaga liituma teotahtelisi, motiveeritud ning perepoliitikast ja lasterikkusest huvitatud juhatuse liikmeid. Otsime enda sekka inimesi, kes on valmis osalema juhatuse liikme töös just neile sobivas valdkonnas. Tegemist on vastutusrikaste ning rohkelt teostamisvõimalust ja põnevust pakkuvate rollidega, mille tulemusel paraneb lastega perede heaolu.

 

VALDKONNAD, kuhu ootame eestvedajaid:

ARENDUSTEGEVUSED

Soovime olla kaasaegne organisatsioon, kes õpib parimatelt ja rakendab oma ressursse s.t. inimesi, teadmisi ja kogemusi järjest läbimõeldumalt ja otstarbekamalt. Oma eesmärkide täitmiseks püüame leida uusi rahastusmudeleid, luua uusi koostöövorme ja avardada teenuseid liikmesorganisatsioonidele ja lasterikastele peredele kasutades selleks nii tänapäevaseid tehnilisi võimalusi kui ka parimaid praktikaid.

Ootame Sind, kui oled valmis vanadele katsumustele vaatama uue nurga alt, Sind huvitavad kaasaegsed digilahendused ning Sul on projektide kirjutamise oskus. Sul on tahe ja soov arendada ennast ning panustada meie Liidu ja liikmesorganisatsioonide arengusse. Kasuks tuleb inglise keele oskus.

PEREKAARDI LOOVUS

Disney tegevjuht Bob Iger on öelnud, et ettevõtte süda ja hing on selle loovus ja innovatsioon. Organisatsioonid vajavad tänapäeval palju loovust, et tippu jõuda, seal püsida ning saavutada edu. Perekaart on Eesti kõige suurem ja mitmekesisem lojaalsusprogramm, mis tänavu tähistab kümnendat juubeliaastat. Programmiga on liitunud üle 500 ettevõtte ning kaarte on ringluses enam kui 6000.

Perekaardi loovjuhina ootab Sind ees väärikas väljakutse, milles aitad genereerida ja ellu viia hullumeelseid ideid, mis toetavad Perekaardiga liitunud ettevõtete partnerlus-motivatsiooni ning loovad peredele atraktiivset ja kaasaegset teenuste kasutusmugavust.

Kui Sa oled loov hing, kes on orienteeritud toimivatele lahendustele, kellele meeldib asju välja mõelda ning neile sobilik vorm anda, ootab Sind eest kirev ja kaasahaarav valdkond.

 

HUVIKAITSE

Väikese riigina ei saa olla kahtlust selles, et iga sündiv laps on meile oodatud, vajalik ja igati teretulnud. Oleme veendumusel, et lasterikkus on tõeline rikkus, laste kasvatamisest tulenev elurõõm, rõkkav positiivsus ning eneseteostus on suur väärtus. Lasterikaste perede eestkõnelejana anname teada oma soovidest ja vajadustest erasektorile, kohalikele omavalitsustele, ametnikele, erakondadele, täitevvõimu- ja rahvaesindajatele.

Valdkonna eestvedajana aitad luua suhtluskanaleid, kujundad sõnumeid ning Sul on pädevust kaasata liitlasi ning mõjutada otsustajaid. Oled teretulnud, kui näed innustavat väljakutset koostöös Eesti erinevate erakondadega ning soovid olla osaline peresõbralikuma Eesti loomisel.

 

KOGUKONNA HOIDMINE

Meie sisemise kogukonna moodustavad meie liikmesorganisatsioonid ja nende juhid – inimesed, kes igas Eestimaa nurgas toimetavad ja pingutavad selle nimel, et lasterikaste perede koostöövõrgustik oleks elujõuline, motiveeritud ja võimekas.

Iga meie liikmesorganisatsioon vajab erinevat lähenemist, mis teebki kogukonna hoidja töö eriliseks. Kui tunned, et just Sina oled see liim, kes lasterikaste kogukonda ühendab, tunned rõõmu meie võrgustikku kuuluvate liikmesorganisatsioonide juhtidega töötamisest, oskad avatud meelega märgata nende väljakutseid ning Sul on siiras soov kogu võrgustiku koostööd toetada, oled oodatud meie sekka.

 

HEATEOD JA ANNETUSED

Lasterikkad pered on valdavalt tegusad, toimekad ning oma igapäevaeluga toime tulevad perekonnad. Suurem perekond tähendab suuremaid kulutusi pere toidukorvile, koduvälistele tegevustele, rõivastele ning laste huviharidusele ja koolitarvetele. Olenemata maailmas toimuvast ning kiirelt muutuvatest ühiskondlikest oludest tuleb pingutada selle nimel, et meie inimeste heaolu kasvab.

Selle valdkonna eestvedajana lood hindamatut väärtust nii lasterikastele peredele kui ka partneritele, aitad tugevdada lasterikka pere igapäevast toimevõimet ning oled toeks materiaalse vastutustunde kujundamisel. Oled oodatud meie sekka, kui Sul on võime olla lootusrikas ning Sa usud inimeste headusesse.

 

LIIDU PRESIDENT

Liidu president on juhatuse esimees, kes esindab Liitu suhtlemisel avalikkuse ja teiste institutsioonidega. President vastutab organisatsiooni igapäevatöö ning strateegilise juhtimise eest, ta mõistab valdkonna olemust ja selle potentsiaali ühiskonnas, oskab veenvalt selgitada ja põhjendada valdkondlikke vajadusi ning mõistab erinevate partnerite vahelisi suhtlemise- ja koostöövorme.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kogemus juhtimise valdkonnas, sh organisatsiooni arengu, personali, vabatahtlike ning eelarve juhtimises. Kui Sa oled juhtimisstiililt toetav, innustav ja koostööle orienteeritud ning valmis panustama järgmisel viiel aastal lasterikkuse võlumaailma, on meil tööd pakkuda täiskoha vääriliselt.

***

Omalt poolt pakume Sulle kogemust lasterikkuse põnevas maailmas, isiklikku arengut läbi uute väljakutsete täitmise, sõbralikku ja toetavat meeskonda, kes usub muutuste võimalikkusesse ja on juba paljutki korda saatnud, rikkalikku kontaktide võrgustikku ning kogemust, mis on tööandjate poolt kõrgelt hinnatud.

Ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 5.märtsiks e-posti aadressile [email protected]

Juhatuse liikmed valitakse 16.märtsil toimuval üldkoosolekul volitustega kuni kolmeks aastaks, president valitakse viieks aastaks.

Lisainfo: 55535482

Me ootame Sind!