x

Kagu-Eesti keraamika õpitoad

31. märtsil toimusid Põlvas Tuhat ja tuline keraamikatoas vahvad õpitoad Kagu-Eesti ühingu lastele ja noortele. Valmisid erinevad loomad, linnud ning muud fantaasia-tegelased! Aitäh koostööpartnerile! Aitäh osalejatele! Uute loominguliste kohtumisteni!

Lugupidamisega
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
juhatuse esinaine
5809 9910
https://www.facebook.com/kagueestilasterikkad
Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!