x

Esita kandidaat “Aasta Suurpere”

PRESSITEADE
22. aprill 2020  

Esita Aasta Suurpere kandidaat SIIN
Tutvu Aasta Suurpere statuudiga SIIN

Tänasest saab esitada kandidaate Aasta Suurpere konkursile

„Aasta Suurpere” on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. Aunimetuse „Aasta Suurpere” (edaspidi aunimetus) tiitli annab välja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi korraldaja), koostöös Eesti lasterikaste perede suurtoetajaga Bigbank AS.

“AASTA SUURPERE 2020“ STIPENDIUMI TINGIMUSED
1. Käesolevad tingimused sätestavad MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu stipendiumi (edaspidi Stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.
2. Stipendiumi eesmärk
Stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning toetada suurpere liikmete jätkuvat teadmiste omandamist, oskuste arendamist ning loomingulist tegevust, et tuua neid ühiskonnale eeskujuks.
3. Stipendiumifond luuakse Bigbank AS sihtotstarbelisest annetusest.
4. Stipendiumikonkurss
Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Eesti Lasterikaste Perede Liidu veebileheküljel ja teistes infokanalites.
5. Stipendiumile kandideerimise eeldused:
a. Stipendiumile võivad kandideerida nelja või enama lapsega Eesti pered, kes hoiavad ja väärtustavad oma perekonnaliikmete ainulaadsust ja eripära, kus vanemad panustavad laste heaolusse ja arengusse ning perekondasid, kes on toimekad ja tegusad ning eeskujuks teistele lastega perekondadele.
b. Stipendiumile kandideeriva perekonna liikmed peavad omama Eesti kodakondsust.
c. Stipendiumile kandideeriva perekonna liikmed peavad olema seadusekuulekad ja ausad kodanikud.
6. Kandidaatide esitamine
Ettepanekuid stipendiumi saamiseks võivad teha kõik Eesti asutused, ettevõtted ja eraisikud (sh pereliikmed, tuttavad jne). Kandidaadi esitamiseks tuleb täita taotlus. Kandidaate saab esitada 13. maini 2020.a.Juhul kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonnaliige, veendub korraldaja selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.
7. Valimiskomisjon
„Aasta Suurpere” stipendiaadi väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja, patroon, Bigbanki esindaja ja eelneval aastal aunimetuse võitnud perekonna esindaja. Komisjon valib välja ühe perekonna, kellele makstakse Stipendium ja omistatakse „Aasta Suurpere” tiitel.
„Aasta Suurpere” aunime kandidaatide hindamisel arvestab komisjon:
a. perekonna terviklikkust;
b. perekonna ja/või selle liikmete teeneid ja tegemisi;
c. perekonna ja/või selle liikmete huvitegevuste mitmekesisust ja nende saavutusi õpingutes;
d. perekonna ühisettevõtmiste ja traditsioonide rohkust;
e. stipendiumi kasutamise eesmärki pereliikmete huvitegevuste ja oskuste arendamiseks.
Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.
8. Stipendiumi suurus
„Aasta Suurpere” stipendiumi suurus on 2020. aastal: 7000 eurot.
9. Isikuandmete töötlemine
Stipendiumile kandideeriv perekond annab oma osalemisega korraldajale nõusoleku töödelda isikuandmeid, mida annavad korraldajale perekond või ettepaneku teinud muud isikud. Samuti annab perekond korraldajatele nõusoleku kasutada muid meetodeid perekonna kohta lisaandmete otsimiseks eesmärgiga kontrollida perekonna vastavust konkursi tingimustele ning kontrollida esitatud andmete tõele vastavust. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, kuid seda mitte tagasiulatuvalt. Korraldajad kinnitavad, et isikuandmeid töödeldakse käesolevast statuudist ning konkursi olemusest tulenevatel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga selgitada välja stipendiumi ja aunime laureaat ning tutvustada lõppvooru pääsenud kandidaate avalikkusele ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.
10. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi (perekonna esindaja) pangaarvele.

Lisainformatsioon:
Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Email: [email protected]
Tel: 5553 5482
www.lasterikkad.ee

22.04.2020