x

Eraldatud toetus väikeprojektidele

Eesti Lasterikaste Perede Liit on loonud liikmesorganisatsioonidele väikeprojektide vooru. Projektide tegevused toetavad peresõbraliku ja lasterikkust väärtustava ühiskonna kujundamist ning positiivseid peresuhteid toetavate tegevuste elluviimist. Projektivooru toetab Siseministeerium.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesühingutel oli võimalik taotleda toetust kahes valdkonnas:

*Laste kasvatamise ja lastega perede väärtustamise ning võimestamisega seotud tegevused kogukonnas

*Liikmesorganisatsioonide koostöö ja arenguprogrammid

Toetuse eraldamine on kinnitatud osaliselt või täielikult järgnevatele projektidele:

1) MTÜ Järvamaa Lasterikkad – “Lähme rappa!”
Projekti eesmärgiks on korraldada liikumisüritus, mille uuenduslik mõte on kaasata eelkõige need pered, kes ei ole kunagi üritustest osa võtnud või kellel pole võimalik olnud oma maakonna erinevaid piirkondi transpordivõimaluste puudumise tõttu avastada. Järvamaa Lasterikkad kutsuvad peresid üles rohkem liikuma, soovivad tutvustada neile raba liigirikkust ja pakkuda võimalust väljasõiduks. Projekti tegevus toimub Simisalu matkarajal.

2) Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing MTÜ – “Laste ja noorte liikumisharjumistega seotud tegevused”
Projekti eesmärgiks on kinnistada perede seas aktiivset füüsilist ja tervislikku eluviisi. Projekti raames tutvutakse Viikingite ajalooga. Peredel on võimalus ehtsate Viikingite kombel sõita mööda Pirita jõge ja osaleda Viikingite laevaretkel. Viikingite laevas on pere see, kelle käes on aerud – koostööst sõltub, kui kaugele jõuad aerutada. Mida tugevam on meeskond, seda kaugemale jõuab. Lisaks toimub makt Siniallikatele.

3) MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad – “Käsitööpesa koolitused lasterikaste perede kogukonnale”

Esimeseks juuliks sai loodud Lääne-Harju Lasterikaste käsitööpesa, mis on sisustatud kangastelgedega ning kus pakutakse kogukonnas elavatele peredele, lastele ja nende vanematele täiendõpet, oskusi taaskasutada erinevaid materjale ning võimalust rakendada uusi oskusi. Lasterikaste perede missiooniks saab koguda, säilitada ja kanda edasi Eesti kangakudumise traditsioone ja ajalugu. Käsitööpesa remont ja kujundamine toimus koos vabatahtlikega.

4) Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus MTÜ – “Vanast uus väikeste vahenditega”

Projekt toob suured pered ühise tegevuse abil koduseinte ja argimurede vahelt välja ning rikastab pereelu. Projekti eesmärk on pöörata tähelepanu säästlikule majandamisele ning ühistegevusele koos lastega – nendega vestlemisele ja ühisele ajaveetmisele. Projekt tugevdab perede omavahelisi kontakte ja võimaldab omandada kogemusi, kuidas eluga paremini ning säästlikumalt toime tulla, andes selleks teadmisi, julgust ja teotahet. Üheskoos maalitakse siidisallidele ja valmistatakse küünlaid.

5) MTÜ Pärunmaa Lasterikkad – “Koolitused 2020”

Projekti eesmärgiks on pakkuda ühinguliikmetele koosolemisaega ja teadmiste arendamist erinevate uute oskuste näol. Eesmärgiks on võetud läbi viia koolitused, millel raames asetatakse rõhku taaskasutusele/uuskasutusele, samuti tervislikule eluviisile. Hetkeseisul on koolituste vajalikkus perede jaoks erilise rõhuga, kuna COVID-19 on hoidnud peresid ja liikmeid üksteisest eemal. Korraldatakse neli koolitust – biojäätmed loovas kasutuses, vanapaberist punutud esemed, kombucha valmistamine ning loovust ja tulemuslikku mõjutamist toetav koolitus.

6) Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus MTÜ – “Praktiline ühepäevane robootikalaager”

Ühepäevane robootikalaager toimub suvel alg- ja põhikooliealistele lastele eesmärgiga suurendada laste huvi tehnika ning robootikamaailma vastu. Kuna eelmisel suvel toimunud sarnase formaadiga laagrisse kõik huvilised paraku ei mahtunud, siis on võimalik tänavu pakkuda kohti neile lastele, kel robootikalaager veel seni läbimata.

7)  Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ – “Kanuumatk Keila jõel”

Projekti eesmärkideks on veeta koos perede ja lastega lõbusalt ja sportlikult aega, pakkuda peredele võimalust aktiivselt lõõgastuda, tutvustada liikmesperesid ja nende lapsi omavahel ning saavutada seeläbi suuremat sidusust, tutvuda Harjumaa rikkaliku kultuuripärandi ja loodusega, tuua lapsed välja ekraanide eest ja pakkuda uusi kogemusi, tutvustada lastele erinevaid sportimisvõimalusi ja propageerida sportlikke eluviise, õpetada ellujäämisoskusi looduses ning tutvustada looduspärandit. Üheskoos võetakse ette kanuumatk Keila jõel ja külastatakse Keila-Joa mõisat ja mõisaparki.

8) MTÜ  Tartu Pereliit – “Sass Henno: Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge”

Sass Henno on kokku pannud kolmest umbes tunnipikkusest koosneva loengusarja. Esimene osa kannab pealkirja “MINU LUGU. AUSALT”, teine osa kannab nime “JULGE RÄÄKIDA” ja kolmas osa kannab nime “SÕNADE JÕUD”. Projekti eesmärk on pakkuda  Tartu Pereliidu noortele ja lapsevanematele harivat koolitust. Koolituspäev lõpeb küsimustele vastamisega ning kasulike lugemissoovituste kui riiklike tugiteenuste kontaktide jagamisega.

9) MTÜ Viljandimaa Lasterikkad – “Sügisel liigume looduses”

Projekti eesmärgiks on pakkuda peredele võimalust ühiselt looduses aega veeta, anda teadmisi loodussäästliku matkamise osas, õpetada matka planeerima ja ette valmistama, tutvustada käitumisreegleid looduses ja avastada põnevaid paiku. Koos õpitakse tundma rabasid, ületatakse metsas ohte ja takistusi ning saadakse selgeks, kuidas liikuda looduses jälgi jätmata. Matka- ja koolitussari koosneb kolmest erinevast retkest: Parika Väikejärve õpperada, Saarjõe matkarada, Uueveski parkmets.

10) MTÜ Võrumaa Lasterikkad – “MTÜ Võrumaa Lasterikkad juhatuse ja aktiivi koolitus”

Projekti eesmärk on viieliikmelise juhatuse koostöö parandamine ning ühiste eesmärkide seadmine tulemuslikumaks tööks liikmesperede heaks.

11) MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad – “Tunnustusüritus sädeinimstele”
Projekti eesmärgiks on märgata ja tunnustada Lääne-Harju Lasterikaste ühingu vabatahtlikke. Kokku on ühingus 23 vabatahtlikku, kes panustavad iganädalaselt ühingu tegevustesse. Vabatahtlike tunnustamine on tihedalt seotud nende motiveerimisega, mis tugevdab kuuluvustunnet ja näitab neile, kuivõrd oluline ja väärtuslik on nende panus.

12) Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus MTÜ – “Motivatsioon endas ja kuidas see üles leida”

Projekt on suunatud Saaremaa ühingu uue juhatuse ning aktiivsete liikmete motiveerimiseks ja toetamiseks, et ühenduse tegevus oleks jätkusuutlik. Üheskoos soovitakse teadlikustada enda tugevusi ning osata end ja teisi inimesi jõustada.

13) Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ – “Bussiekskursioon Narva ja Ida-Virumaale. Koostöö Narva paljulapseliste perede ühinguga Perekolle”

Projekt koosneb bussiekskursioonist mööda Eesti idarannikut Narvani ning tagasi. Kohtutakse Narva ühingu Perekolle juhatuse ja liikmesperedega. Üheskoos külastatakse erinevaid harivaid Ida-Virumaal asuvaid muuseumeid.

14) MTÜ Viljandimaa Lasterikkad – “Lapsest sirgub isiksus”

Koolitusele on lisaks Viljandimaa peredele kaasatud ka Järvamaa Lasterikaste ja Pärnumaa Lasterikaste liikmespered. Koolitus koosneb neljast moodulist: lapse psühholoogiline areng holistlikult ja sisemine laps; kuidas tulla toime tunnete ja emotsioonidega; piiride seadmine ja kontakt lapsega; perekond kui süsteem. Koolitusmeetodid on üksteisest sõltumatud – osalejal ei ole kohustust osaleda kõigil koolitustel. Saadakse vastused küsimustele, kuidas last toetada ja seada piire viisil, et lapsevanem tunneks end kindlalt ja laps turvaliselt ning hoitult.

15) MTÜ Võrumaa Lasterikkad – “Võrumaa lasterikaste perede II Suvekool”

Projekti eesmärgiks on kord aastas pakkuda liikmesperedele võimalust omandada uusi teadmisi ja veeta üheskoos kvaliteetaega. Suvepäev toimub Kuninga talus. Iga töötuba on suunatud uue oskuse või teadmise arendamiseks. Juhendajad on valitud hoolega, et päev oleks täis head energiat. Värskes õhus toimuvale perepäevale on oodata 450 osalejat.

16) Ühisprojekt – MTÜ Tartu Pereliit, MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing – “Lõuna-Eesti lasterikaste perede suvepäev”

Projektist saavad osa suurpered Tartumaalt, Võrumaalt, Valgamaalt, Viljandimaalt, Kagu-Eestist ja Põlvamaalt. Peresid ootab ees hariv ning tegevusi täis suvepäev Valgamaal Sokka Puhkekeskuses. Pikk kodusolemise periood ja distantsõpe olid paljudele peredele suureks katsumiseks. Suvepäeva oodatakse ja see on paljudele peredele aasta suursündmuseks.