x

Eraldatud toetus väikeprojektidele

Eesti Lasterikaste Perede Liit on loonud liikmesorganisatsioonidele väikeprojektide vooru. Projektide tegevused toetavad peresõbraliku ja lasterikkust väärtustava ühiskonna kujundamist ning positiivseid peresuhteid toetavate tegevuste elluviimist. Projektivooru toetab Siseministeerium.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesühingutel oli võimalik taotleda toetust kahes valdkonnas: