x

ELFACi pöördumine

Euroopa Suurperede Konföderatsiooni (ELFACi) pöördumine Euroopa suurperede ja COVID-19 eriolukorra osas.

Originaalpöördumine inglise keeles.

02.04.2020

Neil eriolukorra päevil on pildid suurperede igapäevaelust soojendanud paljude inimeste südameid. Vaatamata sellele on suurperede tugevuse ja loomingu varjus palju raskusi, millega avalikkus pole kursis:

  • Sallimatust on täheldatud Saksamaal, kus pered on palunud ’sertifitseeringut’ selleks, et olla võimeline tegema suuremaid sisseoste ilma et neile pandaks pahaks tavapärasest suuremat tarbimist ning liigsete kaupade soetamist.
  • Hispaanias trahviti 8-lapselise perekonna isa, kes läks autoga koos ühe pojaga poodi sisseoste tegema, kuna lisaks oma suurperele oli vaja toidukaupu soetada ka vanavanematele ja vaarvanematele.
  • Lätis sekkus ettevõte Samsung, et võimaldada Läti suurperede koolilastele tahvelarvuti elektroonsete koolitööde sooritamise jaoks. Sama probleemi tõstatasid ka Itaalia Suurperede Liit ja Eesti Lasterikaste Perede Liit. Paljudel peredel on ainult üks või kaks arvutit, millest paraku ei piisa viielapselise pere jaoks.

Need on kõigest mõned näited suurperede elust COVID-19 eriolukorra raames Euroopas, kus Eurostat statistika kohaselt elavad üks kolmandik lastest vähemalt kahe õe-vennaga.

“Me oleme mures,“ ütles Regina Maroncelli, Euroopa Suurperede Konföderatsiooni (ELFACi) president. “Isegi hädaolukorras diskrimineeritakse ja ignoreeritakse suurperesid, lisades ebaõiglust ja raskust juba niigi raskes situatsioonis, millel võivad olla väga rasked tagajärjed ka majanduse aspektist,“ lisas Maroncelli.

ELFAC 25 liikmesorganisatsiooni nimel:

  1. Kutsub Euroopa Komisjoni, eesotsas Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja Euroopa Komisjoni asepresidenti (demokraatia ja demograafia) Dubravka Šuicat, üles kiirendama ja süvendama diskussiooni Euroopa lastegarantii teostatavuse nimel (child guarantee).
  2. Kutsub riike üles võtma sissetulekutoetuse määramisel arvesse pereliikmete arvu ja kaitsma õigust haridusele.
  3. Kutsub üles kohalikke ametiasutusi ja riikide valitsusi looma ja/või tugevdama oma riigi perekaarti kui vahendit toetamaks perekondi ja majanduse taastumist; tegema koostööd Euroopa Suurperede Kaardi loomise nimel.

On väga oluline, et institutsioonid kuulaksid perekondade häält ja kaasaksid oma riigi suurperede ühendusi eriolukorrast väljatulemiseks vajalike meetmete väljatöötamisse. Perekondade ja laste toetamine on oluline investeering tulevikku, mis ootab meid ees koroonaviiruse järel,“ lisas ELFACi president Regina Maroncelli.

Eestikeelse tõlke pöördumisele koostas Eesti Lasterikaste Perede Liit, kellel ei lasu vastutust tõlke sisu ja  korrektsuse eest.

02.04.2020