x

Arvamus PHK eelnõule

Anname teada, et Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatus esitas 12. septembril 2022.a. Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu osas.

Huvi korral saate arvamusega tutvuda lisafaili vahendusel SIIN