x

Ideekonkurss “Hariv amps”

Mänguasja ideekonkurss „Hariv amps“

31.03 – 15.05

Taust ja eesmärk

Käesolev ideekonkurss on loodud Eesti Lasterikaste Perede Liidu „Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise“ kampaania raames, mille eesmärgiks on tunnustada peresõbralikke toidukohti üle Eesti. Kampaaniaga soovib Liit väärtustada lastega peresid ühiskonna normaalse osana ning julgustada peresid rohkem väljas söömas käima, mis on üks võimalus avardada oma maitsemeeli ning luua ühiseid meeldejäävaid mälestusi.

Tihtipeale on aga restorani- ja kohviku kogemus lastele märksa igavam kui täiskasvanutele. Perekonnaliikmete ja restoranis rahu säilitamiseks antakse lastele kätte nutiseadmed, millega jääb suur osa restoranikogemusest saamata. Antud ideekonkursi raames soovib Liit leida loomingulisi ideid-lahendusi, mille abil valmistada harivaid ning põnevaid mänguasju ja tegeluskomplekte lastele ja lastega peredele, mis võimaldaks peredel väljas einestades veeta kvaliteetselt ja meeleolukalt üheskoos aega.

Žüriiga koostöös valib Liit ideekonkursile esitatud töödest välja kolm, mille kavandite põhjal loob Liit toidukohtadele üle Eesti lapsi arendavad ja harivad tegeluskomplektid, mis hõlmavad endas nelja mänguasja, üks kõnetab eelkooliealist, teine algklassiõpilast ja kolmas põhikooliõpilast ja vanemat, samuti kuulutatakse rahvahääletuse tulemusel välja üks eriauhind. Idee saatmisel palume tööle märkida, millisesse kategooriasse mänguasi on mõeldud, üks mänguasi võib sealjuures kuuluda korraga ka mitme kategooria sisse.

Ideaalis võiksid konkursile esitatud ideekavandid ja mänguasjad olla:

 • Sobilikud eelkooliealisele, algklassi- ja põhikooliõpilasele
 • Harivad ja arendavad lapse loovust, nutikust ja loomingulisust
 • Toidu- või restoranikultuuri tutvustavad
 • Väikelapse jaoks ohutud ja ergonoomsed
 • A4 suurusesse kasti mahutatavad
 • Esteetilised ja visuaalselt kaunid
 • Valmistatud võimalikult ökonoomselt ning keskkonnasõbralikest materjalidest

.

Auhinnafond

Ideekonkursi auhinnafond on 1000 eurot, mis jaguneb võrdselt nelja võitja vahel. Konkursi võitjad kuulutatakse välja kolmes kategoorias, lisaks antakse välja eriauhind ehk rahva lemmik.

 • Eelkooliealise mäng või mänguasi, auhind: 250 eurot
  Sihtrühm: väikelapsed ja lasteaialapsed vanuses 1,5-6 eluaastat
 • Algklassiõpilase mäng või mänguasi, auhind: 250 eurot
  Sihtrühm: algklassiõpilased vanuses 7-10 eluaastat
 • Põhikooliõpilase ja vanema mäng või mänguasi, auhind: 250 eurot
  Sihtrühm: põhikooliõpilased vanuses 11-16 eluaastat ja täiskasvanud
 • Rahva lemmik, auhind: 250 eurot

.

Tingimused

 • Konkurss on avalik, osaleda võivad kõik füüsilised ja juriidilised isikud alates 16. eluaastast.
 • Üks inimene võib esitada konkursile mitu tööd, kuid iga töö peab olema eraldi vormistatud.
 • Hindamise objektiks on kas digikujul või paberile A4 formaadis visandatud joonis ehk ideekavand mänguasjast, mida täiendab kaaskiri.
 • Ideekavandiks vajalikke kulusid ei hüvitata.
 • Auhinnaraha kantakse üle ostulepingu alusel, mille sõlmimisel annab osaleja nõusoleku anda oma idee Eesti Lasterikaste Perede Liidule, kes kolmanda osapoole ehk tootjaga mänguasja valmis teeb ning sümboolse summa eest turule toob.
 • Konkursile esitatud tööd on kaitstud Autoriõiguse Seadusega, mis välistab selle tootmise ja levitamise kolmandate isikute poolt.
 • Kõik tööd, mis konkursil valituks ei osutu, tagastatakse töö autorile.
 • Oma idee konkursile esitades kinnitab osaleja, et ta annab nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö avaldamiseks korraldajate poolt pressiteadetes, sotsiaalmeedias ja reklaamides ilma talle selle eest täiendavat tasu saamata ja kokkulepet sõlmimata.

.

Nõuded töö esitamiseks

 1. Ideekavand peab olema visandatud kas digitaalselt või käsitsi A4 suurusele paberile. Tegemist võib olla ka foto või videoga juhul, kui mäng või mänguasi on töö esitajal prototüübina juba valmis tehtud.
 2. Ideekavandil peab olema pealkiri, mille järgi mängu või mänguasja nimetada ning kategooria, kuhu tööd esitada soovitakse: eelkooliealise mäng või mänguasi, algklassiõpilase mäng või mänguasi, põhikooliõpilase ja vanema mäng või mänguasi.
 3. Ideekavandile peab lisama kaaskirja, mis vastab küsimustele, kellele see mõeldud on, mida sellega teha saab ning märgib juurde soovitused, millisest materjalist võiks mäng või mänguasi tehtud olla.

.

Konkursi ajakava

Ideekavand koos kaaskirjaga peavad olema saadetud hiljemalt 15. maiks aadressile [email protected]. Võitjad kuulutatakse välja maikuu jooksul.

Ideekonkurssi toetab Pere Sihtkapital ja Sotsiaalministeerium.