Meist

Tartu Pereliit on Eesti vanim ja suurim lasterikkaid peresid koondav kogukond, kuhu kuulub juba rohkem kui 850 lasterikast perekonda Tartust, Tartumaalt, Jõgevamaalt, Valgamaalt, Põlvamaal ja Ida-Virumaalt. Meie suurimateks väärtusteks on meie inimesed ja ühised hetked, üksteise toetamine ning kogukonnatunne.
Meie MISSIOON:

Tartu Pereliidu missioon on tegutseda ühiselt lasterikaste perede heaolu ja ühtekuuluvustunde nimel.

Meie VISIOON:
Aastal 2026 on Tartu Pereliit elujõuline ja jätkusuutliku juhtimisega pidevalt arenev organisatsioon, mille igapäevast tegevust toetavad kaasaegsed lahendused. TPL on hea partner kohalikele omavalitsustele perepoliitika kujundamisel, teistele lasterikaste perede organisatsioonidele kogemuste vahetamiseks ja koostööks ning ettevõtetele toodete ümberjagamise tõhusamaks korraldamiseks. Liit arendab ja toetab kõiki peresid ning toob kokku isad, emad, lapsed ja noored. Liikmete aktiivne osalemine ja vabatahtlik panus on suurenenud.
Meie tegevust toetab Sotsiaalministeerium ja Eesti Lasterikaste Perede Liit.