x

Aasta õppijasõbralik tööandja

Tartu Pereliidu üheks tegevusvaldkonnaks on erinevate koolituste pakkumine liidu liikmetele. Korraldame ise koolitusi Tartu Pereliidu ruumides, aga teeme koostööd ka Tartu Rakenduslik Kolledži ja Meisterpagar Lilija Suburgiga. Tartu Pereliidu arengukavas seisab ühe punktina ka Koolituskeskuse loomine ja kuigi ametlikult meil see veel avatud ei ole, siis vilgas tegevus selles suunas juba käib.😍

💚Seoses sellega saime ühe väga erilise tunnustuse osaliseks – Tartu Pereliit on Tartumaa Aasta õppijasõbralik tööandja 2023 eripreemia laureaat.💚💛💚 Meie kandidatuur oli üles seatud Tartumaa täiskasvanuhariduse valdkonnas Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni kategoorias. Tunnustus anti üle 28. septembril Tartu Ülikooli aulas toimunud Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tunnustussündmusel. Tunnustust annab välja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

💚Oleme siiralt tänulikud, et meie tegevust on märgatud ja meil on hea meel, et oleme saanud anda oma panuse haridusvaldkonda selliselt, et see on tunnustamist väärt- SUUR AITÄH! 💚

💚Suur aitäh, VOCO Koolitused koolitusjuhile Marju Hõbejärv – Särg, meid märkamast ja tunnustuse vääriliseks pidamast!💚 Marju kirjutas meie kohta nii: “On äärmiselt hea meel märgata organisatsioone, kes panustavad oma kogukonna arengusse ka erinevate teadmiste ja praktiliste oskuste näol. Sealjuures väärivad ka suurt tänu ja märkamist- tunnustamist need “väsimatud” inimesed, kes seda veavad ja korraldavad: Svetlana Rodbaver, Janne Aan, kogukonna vabatahtlikud liikmed . Õppimise väärtustamine on nii oluline väärtus, mida viia iga pereliikmeni isegi siis kui pere on suur ja kogu majanduslik ressurss kulub pigem igapäevaseks toimetulekuks. Ja kui Tartu Pereliit suudab kasvõi mingile osale oma kogukonnast pakkuda võimalust saada osa õppimise väärtusest, siis vajab selline organisatsioon igati tunnustamist ja tänu, et selle nimel nähakse vaeva, et leida parimad pakkumised ja koostöövõimalused.”

💚Aitäh selle pika pai eest!💚