x

Saku ja ELPL-i kohtumine Viljandis

12. mail 2021 käisid Saku Valla Lasterikaste juhatuse liikmed Viljandis kohtumas Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
Arutasime ühingu hetkeolukorda ja edasisi plaane.