Meist

Oleme 2005. aastal asutatud ühing, mis koondab Saku vallas elavaid 4- ja enamalapselisi peresid.

Meie ühing  lähtub oma tegevuses Saku valla lasterikaste perede vajadustest ja huvidest.
Ühing on loodud lasterikaste perede laste kasvu- ja arengutingimustele kaasaaitamiseks. Ühingu põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine.

Meie organisatsiooni kuulub üle 20 pere, keda ühendab peretunde ja lasterikkuse väärtustamine.

Tegeleme perede ühtekuuluvustunde loomise ja elu mitmekesistamisega läbi erineva tegevuse, milleks on näiteks koolituste, kultuurisündmuste ja ürituste vahendamine ning korraldamine.

Koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga parandame lasterikaste perede heaolu ja mainet.