Sisekorraeeskiri

Mittetulundusühingu Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse sisekorraeeskiri on kinnitatud 17.05.2014.a. üldkoosoleku otsusega ja on täiendatud 2.04.2016.a üldkoosoleku otsusega. 1. … Jätka Sisekorraeeskiri lugemist