Meie

Mittetulundusühing Lääne Harju Lasterikkad on asutatud 10. oktoobril 2017.

Ühing on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke füüsilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses Lääne-Harjumaa lasterikaste perede vajadustest ja huvidest.

Ühing on loodud lasterikaste perede laste kasvu-ja arengutingimustele kaasaaitamise eesmärgil. Ühingu põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine.

Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Ühing aktiivselt järgmistes suundades:

  • töötab välja ja viib ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme;
  • kogub materiaalset abi ja edastab seda peredele;
  • korraldab üritusi peredele ja pereliikmetele;
  • korraldab koolitus- ja teavitustegevust;
  • käivitab lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid;
  • soodustab peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist;
  • arendab välissuhtlust;
  • arendab koostööd teiste organisatsioonidega
  • teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganitega.

Ühingule on 2019. aasta septembris omistatud vabatahtliku sõbra märk, millega tunnustatakse vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust organisatsioonides.