x

KOP toetus koolituskeskusele

Teatame rõõmuga, et Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) otsustas toetada MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad projekti ” Koolituskeskus lasterikaste perede kogukonnale”.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.