Hiiumaa Lasterikkad MTÜ, vana lühendiga (HLPÜ) on nelja ja enama lapsega perede vabatahtlik ühendus, mis on loodud 2003. aastal.

Tegevuse eesmärkideks on:

  • lasterikaste perede huvide kaitse;
  • kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine;
  • perede kasvu- ja arengutingimustele igakülgne kaasaaitamine;
  • lasterikka pere väärtustamine;
  • lasterikkast perest pärinevate andekate laste toetamine;
  • lasterikaste perede probleemide uurimine ning probleemide lahendamisele kaasaaitamine;
  • kontaktide loomine sarnaste ühingutega.

HLPÜ liikmeks on oodatud Hiiumaa pered,
kus kasvab
 vähemalt neli last ja/või õppivat noort.

Ühenduse liikmemaks on 36€ aastas, sisseastumismaksu ei ole.

Konto number Swedbangas EE832200221023688479