x

Arengukava mõttetalgud

Mittetulundusühendus Viljandimaa Lasterikkad alustab arengukava seminaridega. Seminaride käigus analüüsitakse, milliseid tegevusi tuleks jätkata, milliseid uusi algatusi ellu kutsuda ning millised senised tegevused lõpetada. Kuidas kaasata ühingu tegevusse laiemat ühinguliikmete ringi. Kas ja kuidas ümber korraldada Toidupanga tegevus ning mil moel kaasata Toidupanga abisaajad ühingus.

Kohtumised toimuvad kord kuus ja kokku on planeeritud viis sessioon: 24. jaanuaril, 20. veebruaril, 26. märtsil, 17. aprillil ja 14. mail. Kaasamõtlejad ja -rääkijad on oodatud osalema seminaridel, et  rikastada kohtumisi oma mõtetega. Arengukava protsessi teejuhiks on Kristjan Otsman ning kogu tegevuse rahastajaks Kohaliku omaalgatuse programm.

Täpsem info viljandimaalasterikkad@gmail.com

 

20.01.2018