Tegevustoetus

2018 aastal toetab Eesti Lasterikaste Lerede Liit koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga oma liikmesorganisatsioone 36 024,00 euro väärtuses.

Kogukonnas organiseeritud ühistegevuste korraldamise eesmärgiks on perede sotsiaalse aktiivsuse-, kohanemis ja läbilöögivõime suurendamine, suhtevõrgustiku loomine ja arendamine, perede nõustamine ja jõustamine. Samas tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lapse kui indiviidi heaoluga tegeletakse nii lapse tänases rollis kui ka tulevikus täiskasvanuna, töötajana, lapsevanemana ning ühiskonna liikmena. Seega on ühendatud tegevused, mis on nii lastele kui noortele jõukohased ja huvipakkuvad, loovust arendavad ja noorte tegevusi esile toovad, kui ka peret tervikuna toetavad.

Teisalt paistavad väljundürituste raames lasterikkad pered rohkem silma (tunnustus), mistõttu kasvab nende enesehinnang, igapäevane toimetulek ning lapsevanemate ja noorte vaheline mõistmine. Kuna liikmesorgansiatsioonid  teevad tihedalt koostööd ka teiste organisatsioonidega, näiteks eesmärgiga vahendada vajalikke majapidamistarbeid, riideid ja toidukaupu peredele siis on vajalik katta ka transpordikulu. Samuti toetakse Hsartmängumaksu Nõukogu poolt osaliselt liikmesorganisatsioonide ruumide rendikulu infotubade töös hoidmiseks, kohtumiste ja koolituste korraldamiseks peredele, piirkonna töökoosolekute läbiviimiseks, lastele mängunurga kasutamise võimaldamiseks jm tegevusteks.

2018 aastal ELPL liikmesorgansiatsioonide poolt planeeritud tegevused

VEEBRUAR
Viljandimaa Kohvikõhtu töötuba, kus valmivad dekoratiivsed lambid Õpilasfirma juhendamisel
Tartumaa Vastlapäev Otepää snowtubingus- lustimine ja võistlused
Saaremaa Sõbrapäev- romantiline õhtu pere vanematele koos lastehoiuga
Võrumaa Vastlapäev Vastse-Roostes Metsavenna talus- tuubitamine, pakutrüki õpituba
MÄRTS
Ida-Virumaa Vastlapäev Toilas
Raplamaa Traditsiooniline lihavõttehõnguline lastedisco Rapla MadHouse klubis
APRILL
Viljandimaa Soomaa looduskooli külastus kevadisel koolivaheajal. Pärnu Endla teatri külastus
Tartumaa Pereliidu üldkoosolek
Pärnumaa Avaliku esinemise koolitus
MAI
Pärnumaa Emadepäeva sündmus, tunnustamine ja tänamine
Ida-Virumaa Vembu-Tembumaa külastus
Raplamaa Emadepäeva vestlusring tervislikust toitumisest koos kokkamisega
Tallinn ja Harjumaa Emadepäeva kinokülastus
Viljandimaa Suurperepäeval osalemine
Põlvamaa Emadepäeva seminar, õpitoad
Perekolle Emadepäeva seminar Nooruse konverentsiruumis
Saaremaa Emadepäev- emade tunnustamine ja tänamine
Valgamaa Emadepäev Värskas- emade tunnustamine
Tallinn ja Harjumaa Perepäev Vembu-Tembumaal koos Kaitseliiduga
Tartumaa Pereliidu juubeliüritus Vanemuise teatris- pidulik kontsert, tänamine
Hiiumaa Loomaaia külastus, transport
Järvamaa Emadepäeva matk
Võrumaa, Valgamaa Suurperepäeval osalemine
Jõgevamaa, Ida-Virumaa Suurperepäeval osalemine
JUUNI
Perekolle Lastekaitsepäev koos ümarlauaga Vembu-Tembumaal, transport
Valgamaa Lastekaitsepäev Otepää Seikluspargis
Pärnumaa Perepäevad- põnevad tegevused, erinevad jõukatsumused
Tallinn ja Harjumaa Koolikoti pidu Rahvusraamatukogus 1 klassi lastele
Tartumaa Pereliidu suvepäevad Mäeotsa külamajas- mängud, võistlused, koosolek
Saaremaa Sportlik suvepäev koos erinevate õpetlike tegevustega
Raplamaa Kõikide laste sünnipäev koos kloun Ummiga
Järvamaa Perelaager
JUULI
Võrumaa Perepäev talude päeval, transport
Läänemaa, Kuusalu Osalemine ELPL-i Suvekoolis
Põlvamaa Ühingu suvepäev Vudila mängumaal, transport
Jõgevamaa ELPL-i Suvekool Udu talus Jõgevamaal, erinevad harivad ja sportlikud tegevused
Lääne-Virumaa XXI Suvekool koostöös Kaitseliiduga Toolsel
AUGUST
Tartumaa Rakvere Politseimuuseumi külastus, transport
Valgamaa Tarkusepäev Valgamaa Kultuuri- ja Huvialakeskuses
Perekolle Koolieelikupäev. Narva laste teaduskeskuse külastamine animaatori eestvedamisel
OKTOOBER
Tallinn ja Harjumaa Vabatahtlike tänuüritus
Viljandimaa Traditsiooniline sügiskoolivaheaja väljasõit Pärnusse
NOVEMBER
Tallinn ja Harjumaa Isadepäeva teemaõhtu
Tartumaa Isadepäev
Tartumaa Pereliidu sügisene üldkoosolek
Võrumaa Isadepäeva rabamatk Meenikunno rabas koos Kaitseliiduga
Järvamaa Isadepäeva sündmus
Perekolle Isadepäeva seminariga “Isa roll lapse elus”
DETSEMBER
Ida-Virumaa Jõulupidu, väljasõit jõulumaale või etendusele
Lääne-Virumaa Rakvere teatri külastus, kohtumine jõuluvanaga
Viljandimaa Jõulupidu- töötoad, lasteala, kontsert
Tartumaa Vabatahtlike tunnustamisüritus
Tartumaa Jõulupidu- kohtumine jõuluvanaga
Võrumaa Jõulupidu Kandles- kohtumine jõuluvanaga
Saaremaa Jõulupidu
Valgamaa Jõulupidu vanade jõulukommetega Ranna Rantsos Läänemaal
Jõgevamaa Vudila jõulumaa külastus
Ida-Virumaa Ühine teatrikülastus
Pärnumaa Koolitused- avalik esinemine, juuste ja naha hooldamine, patsipunumine jne
Järvamaa Teatri või muuseumi külastus
Läänemaa Pereeelarve koostamise koolitus
Läänemaa Vanemlusalased koolitused