x

Üldkoosolek

Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse üldkoosolek toimub 04.06.2021 kell 19.00 Thule Kojas. Registreerimine algab kell 18.45. Iga liikme osalemine on äärmiselt oluline!
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2020. a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja revisjoniaruanne
2. 2021. a tegevused, eelarve
3. 2022. a liikmetasu
4. Lõpusõnad
Lisaks kuulutatakse välja Saaremaa Laste Sõbra auhinna saaja!