Projektitoetus

2018 aasta väikeprojektide taotlusvooru liikmesorganisatsioonidele toetavad Sotsiaalministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu (Haridus- ja Teadusministeerium).

KOOSTÖÖPROGRAMM JA PARTNERLUSSUHTED

Programmi eesmärk on arendada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ning suurendada heade praktikate ja kogemuste jagamist teiste sarnaste organisatsioonidega. Toetust saavad projektid, mis on selgelt koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt kaks ELPL liikmesorganisatsiooni või vähemalt üks välispartner.  Fookuses on organisatoorsete pädevuste ja kogemuste vahetamine ning perede ühistegevused ja koolitused.

VABATAHTLIKE ERIPROGRAMM

Inimesed käituvad ja tegutsevad motiveeritult juhul kui see rahuldab nende vajadusi. Mis paneb ühel silmad särama, ei pruugi teise jaoks suurt midagi tähendada. Tunnustamine on vabatahtlike tänamine nende töö eest ning see on tihedalt seotud motiveerimisega, tugevdab kuuluvustunnet ja aitab näha, et nende panus on oluline ja väärtuslik. Programmi eesmärk on märgata ja tunnustada vabatahtlikke, kes on kaasatud ELPL liikmesorganisatsioonide tegevustesse.

LASTE JA NOORTE LOODUSE JA LIIKUMISHARJUMUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED

Laste eluviis on muutunud järjest istuvamaks ning tavapäraselt veedetakse suur osa päevast tubastes tingimustes. Halvenenud on laste füüsiline ja vaimne tervis, samuti on vähenenud teadmised ümbritsevast keskkonnast ning oskused looduses toimuvaga seoseid luua. Kuna laste suhe liikumisega saab alguse kodust kaasatakse tegevuste korraldamisse  ka vanemaid. Taotlusvooru eesmärgiks on panna lapsed rohkem liikuma ning tutvustada neile selleks erinevaid viise ja vorme.

VANAST UUS

Iga päev tekib meie kodudesse mitut sorti prügi: kommipaberid, munakarbid,  jogurtitopsid,  wc -paberirullid, papist karbid, klaaspudelid jne. Mida selle kraamiga teha, mis meie prügikastidesse koguneb? Mõnikord võib kogunenud kraamist meisterdada vahvaid kingitusi. Selleks on vaja ainult soovi ning tahet vähendada prügi ning vahvaid tegutsemishimulisi lapsi ja lapsevanemaid. Taotlusvooru eesmärgiks on toetada isetehtud asjade valmistamist loovusteemaliste koolituste ja õpitubade läbiviimise näol.