Projektid

 Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi

Projekti rahastas Kodanikühiskonna Sihtkapital väärtuses 11 993,06 eurot.

Projekti eesmärk oli suurendada MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekust ning jõuda arengutasemele, kus lasterikaste perede rahulolu ja teadlikkus pakutavate teenuste ja tegevusvõimaluste osas on kohalikul tasandil kasvanud.
Tervikliku projekti realiseerimise käigus analüüsiti Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja seitsme liikmesorganisatsiooni „hingeelu“ ning suhteid erinevate huvipooltega. Koguti infot siht- ja sidusrühmadelt ning rakendati kogutud teadmisi kommunikatsiooniprobleemide diagnoosimisel ja loovlahenduste väljapakkumisel. Valminud kommunikatsioonitegevuste plaanid sündisid konkreetsetest vajadustest lähtuvalt ning nende elluviimist toetas koostöö suurenemist ja kvaliteedi tõusu erinevate huvipoolte vahel, lisaks ühtne veebikeskkonna loomine ning organisatsiooni pädevuse suurenemine sõnumite väljastamisel.

Käesolevasse projekti oli kaasatud seitsme piirkonna  liikmesorganisatsioonid- Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa ning Harjumaa.

Projekt viidi läbi ajavahemikul 01.08.2016 – 31.05.2017.